De VVD-Tweede-Kamerfractie wil dat politie en justitie hoge prioriteit
geven aan de bestrijding van loverboys, die met hun activiteiten de
levens van onschuldige meisjes verwoesten. Woordvoerder jeugdzorg en
-criminaliteit, Fadime àƒÆ’?rgà¼, heeft vorige week een motie ingediend die
vraagt om een omvattend plan van aanpak van loverboys, inclusief
bescherming van slachtoffers, hulpverlening en voorlichting aan
slachtoffers en harder en effectiever straffen van daders. Die motie is
vandaag door de Kamer aangenomen. De VVD vindt dat de aanpak van de
loverboyproblematiek onvoldoende resultaten laat zien, ondanks eerdere
toezeggingen van de minister van Justitie zich meer in te spannen.

Loverboys zijn jongens die veel rondhangen bij scholen en meisjes
lokken met dure cadeau's. Ze zorgen ervoor dat meisjes verliefd op hen
worden en emotioneel en sociaal afhankelijk van hen raken. Uiteindelijk
worden de slachtoffers gedwongen in de prostitutie te werken.

De minister stuurt vooral aan op een vergroting van de
aangiftebereidheid van slachtoffers. Slachtoffers zijn vaak bang om
aangifte te doen, maar doen ze dat wel, dan staan de loverboys
relatief snel weer op straat. àƒÆ’?rgà¼: "Juist omdat weinig aangifte wordt
gedaan is hard en effectief straffen van daders noodzakelijk: die
jongens deinzen nergens voor terug en moeten het dus maar eens voelen,
zowel in hun vrijheid als in hun portemonnee." De strafmaat voor loverboys
is onlangs verhoogd, maar het schort nog aan de adequate opsporing en
vervolging en het daadwerkelijk opleggen van de mogelijke straf. De
aangenomen motie àƒÆ’?rg༠vraagt om een omvattend plan van aanpak,
inclusief bescherming van slachtoffers, hulpverlening en voorlichting
aan slachtoffers en harder en effectiever straffen van daders.

Hieronder de motie van àƒÆ’?rgà¼:
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de aanpak van de
loverboyproblematiek in Nederland zich grotendeels beperkt tot
hulpverlening aan daders en slachtoffers en voorlichting aan
(potentiële) slachtoffers;

constaterende, dat de celstraffen en geldboetes die loverboys in de praktijk opgelegd krijgen weinig effectief zijn;

van mening, dat een plan van aanpak van de problematiek rondom
loverboys naast hulpverlening en voorlichting ten minste ook
bescherming van slachtoffers, een adequate registratie van de misdaden
van loverboys, betere opsporing, vervolging en berechting van loverboys dient te behelzen;

verzoekt de regering een dergelijk plan van aanpak vorm te geven en
daarin aan te geven op welke wijze betere opsporing, vervolging en
berechting kunnen worden bevorderd, en gaat over tot de orde van de
dag.

Bron: VVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular