De SP fractie in het Europees Parlement diende vrijdag samen met 75 andere Europarlementariërs een motie van afkeuring in tegen Commissie-voorzitter Barroso. Zij verwijten Barroso dat hij in augustus, toen hij al was aangewezen als nieuwe Commissievoorzitter, een vakantie heeft genoten op het privà©-jacht van de steenrijke Griekse reder Latsis. Een scheepswerf die zijn eigendom is, kreeg een maand later staatssteun ter waarde van 10,3 miljoen euro

Europa-voorzitter Barroso Voorzitter Barroso zal zich eind deze maand in het Europees Parlement moeten verantwoorden over mogelijke belangenvermenging. De vorige Europese Commissie, die toen nog in functie was, keurde die staatssteun van ruim tien miljoen euro goed. De SP wil nu van Barroso weten of hij druk heeft uitgeoefend op de vorige Commissie om de steunverlening goed te keuren. Om dat op de politieke agenda te kunnen zetten was het nodig hierover een motie van afkeuring in te dienen.

Naast de SP ondertekenden ook de Nederlandse Europarlementariërs van de Christenunie en Europa Transparant de motie. Het debat over de mogelijke belangenverstrengeling van Barroso vindt plaats op 25 mei.

bron:SP