Nederland loopt, ondanks 100.000 startende ondernemers per jaar, nog steeds achter op andere Europese landen als het gaat om ondernemen. Het gespecialiseerde reintegratiebedrijf Motivaris in Zwijndrecht levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van het ondernemerschap door starters met een uitkering naar de zelfstandigheid te leiden. Deze week wordt een nieuwe mijlpaal bereikt in het driejarig bestaan van deze organisatie; de 130ste ondernemer die via Motivaris is begeleid wordt uitkeringsonafhankelijk en gaat een actieve bijdrage leveren aan het economisch verkeer.

Succesformule

Motivaris is opgericht door Phil H. Kleingeld, de auteur van inmiddels 20 boeken op het gebied van zakelijke communicatie waaronder ´Geheimen van Succes´; een analyse van de succes- en faalfactoren van ondernemers. Het succes van zijn onderneming wordt bevestigd door het feit dat van de 130 nieuwe ondernemers er slechts 2 de startfase niet hebben overleefd en dat nog buiten hun schuld; zij moesten om gezondheidsredenen afhaken.

Er zitten tussen de startende ondernemers in Nederland nogal wat wolkenfietsers omdat ze een aantal aspecten van het ondernemerschap niet of onvoldoende beheersen. Kleingeld ziet het dan ook als zijn taak om advocaat van de duivel te spelen om daarmee vroegtijdige faillisementen te voorkomen. Het gemis aan ondernemersvaardigheden wordt door Motivaris, via een grote diversiteit aan workshops, goed gemaakt. Omdat niet iedere ondernemer hetzelfde is, worden de workshops in groepen van maximaal 5 gelijkgestemden verzorgd hetgeen garant staat voor een zeer persoonlijke benadering.

Intensieve coaching op vooral de praktische aspecten van het ondernemerschap staat steeds centraal.

Rent-a-Pen

Uit de analyse in ´Geheimen van succes´ blijkt, dat ondernemers op zeer verschillende manieren succesvol zijn. De een is een echte pionier die met iets nieuws op de markt durft te komen, waar een managertype-ondernemer beter een bedrijf kan kopen. Er zijn ook ondernemers die veel verstand van verkopen hebben, daarin succes hebben maar de rest van het ondernemen aan anderen moeten overdragen omdat ze te eenzijdig gericht zijn en onvoldoende oog hebben voor administratie en organisatie. Voor degenen die verkopen als een onoverkomelijke barriere voor het opstarten van een bedrijf zien, heeft Motivaris tijdelijk een bedrijf opgezet; Rent-a- Pen.

Rent-a-Pen is een tekstschrijversbureau waarin voor 6 werkeloze journalisten schrijfopdrachten werden geacquireerd. Tussen het schrijven van de teksten door verzorgde Motivaris diverse intensieve verkooptrainingen om de lacune in deze ondernemersvaardigheid op te vullen. Het gevolg van dit experiment was dat binnen 6 maanden vijf van de zes tekstschrijvers onafhankelijk van hun uitkering werden en hun eigen opdrachten konden werven. Eà©n journalist kwam via Rent-a-Pen in het onderwijs terecht.