Om meerdere redenen heeft een motorrijder baat bij het passeren van een
file van stilstaande of langzaam rijdende auto's. Eà©n ervan is van
levensbelang: zijn veiligheid.

Gedragscode
Hieronder volgt de gedragscode voor motorrijders in de file, waarbij
nog wel een belangrijk punt moet worden opgemerkt: indien de snelheid
van de voertuigen in de file 40 kilometer per uur of meer is, moet de
motorrijder weer zijn normale plaats in het verkeer innemen en mag niet
meer tussen de rijen door blijven rijden.

Gedragscode : Samenspel in de file!
Hoe ruimte en aandacht voor motorrijders kan worden gegeven en welke
spelregels daarbij voor weggebruikers gelden, is vastgelegd in een
gedragscode. Als uitgangspunt geldt: door samenspel gaat het sneller en
veiliger!

Voordelen: u kunt beter elkaars gedrag inschatten en via 'samenspel'
kunt u irritatie en ongevallen zoveel mogelijk voorkomen. Deze
spelregels vormen samen een gedragscode, die door de belangrijkste
organisaties op het gebied van verkeersveiligheid wordt ondersteund.

Waarom spelregels over inhalen in file?
Om meerdere redenen heeft een motorrijder baat bij het passeren van een
file van stilstaande of langzaam rijdende auto's. Eà©n ervan is van
levensbelang: zijn veiligheid. Zonder kreukelzones, bumpers en airbags
is een motorrijder die achter een rij auto's staat opgesteld zeer
kwetsbaar bij kop-staart-botsingen. Daarnaast kan de koeling van mens
en techniek in de knel komen. Sinds 1991 is het voor een motorrijder
niet meer verboden om langzaam tussen de file door te rijden. Omdat
passeren op vele manieren mogelijk is, zijn er spelregels afgesproken
over hoe een motorrijder een autofile passeert.

Wanneer gedragscode?
De gedragscode is een dringend advies en is geen wettelijke regeling. U
kunt er geen rechten aan ontlenen. Houdt een partij zich niet aan de
gedragscode, dan betekent dit niet dat deze partij automatisch
aansprakelijk is bij een ongeval. De gedragscode bestaat uit spelregels
voor de automobilist à©n voor de motorrijder (zonder zijspan) en is
bedoeld om toe te passen bij stilstaand of langzaam rijdend verkeer op
de Nederlandse snelwegen.

Spelregels motorrijders

Spelregels automobilisten

Samenwerkende organisaties gedragscode:
ANWB, KNMV, Motorrijders Actie Groep (MAG), BOVAG TWB, RAI, 3V0, Korps
Landelijke Politiediensten, Politie Instituut Verkeer en Milieu (PIVM),
Regiopolitie Amsterdam/Amstelland, Dienst Wegverkeer (RDW),
arrondissementsparket Amsterdam, Ministerie Verkeer en Waterstaat, CBR,
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland @ROVG), Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid(SWOV).

Bron: KPLD