Mr. Pieter van Vollenhoven is bij een duikongeval in Malta gewond geraakt aan zijn rechterhand.  Hierbij verloor hij een deel van de top van zijn rechterwijsvinger. Deze kon ter plaatste weer worden aangezet.

Het herstelproces duurt naar verwachting enkele weken. Eventuele nadere mededelingen over het openbare programma zullen, indien nodig, zo spoedig mogelijk worden gedaan. Of de heer Van Vollenhoven nadien nog piano zal kunnen spelen moet nog worden afgewacht.

bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular