Mr. Pieter van Vollenhoven reikt op donderdag 5 mei 2005 in Wageningen namens de Koninklijk Nederlandse Vereniging Ons Leger de Prins Maurits medaille uit aan het Nationaal Comità© Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (NCHC).

De Prins Maurits medaille wordt jaarlijks door de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de krijgsmacht of aan de maatschappelijke discussie over de rol en taken van de krijgsmacht.

Ons Leger geeft de Prins Maurits medaille aan het NCHC als beloning voor de wijze waarop het Comità© de jaarlijkse herdenking van de capitulaties van de Duitse bezettingsmacht in Nederland en de Japanse bezettingsmacht in het voormalig Nederlands-Indië heeft georganiseerd. Volgens Ons Leger creëerde het NCHC hierdoor de mogelijkheid voor oud-verzetsstrijders en veteranen om hun gevoelens van saamhorigheid en aanhankelijkheid te kunnen uiten en leverde daarmee een substantiële bijdrage aan de maatschappelijke erkenning van oud-verzetsstrijders en veteranen in de Nederlandse samenleving.

Mr. Pieter van Vollenhoven reikt de medaille uit tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk aan generaal Van der Vlis, oud-voorzitter van het Nationaal Comità© Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen.

bron:RVD