Deze week heeft staatssecretaris Rutte het rapport "Gezonde Spanning", een beleidsevaluatie van de MUB (Modernisering Universitair Bestuur), naar de kamer verstuurd. Volgens het onderzoek wordt de MUB door zowel bestuurders als studenten "gemiddeld genomen als positief ervaren". Een magere 6,4 is voor de LSVb echter reden om hieraan te twijfelen.

Uit het rapport blijkt een groeiende kloof tussen bestuurders (colleges van besturen en raden van toezicht) en bestuurden (studenten en werknemers). Rutte's "zorgplicht", waarbij instellingen de vrijheid krijgen om samen met studenten vorm te geven aan de medezeggenschap, komt hiermee in een negatief daglicht te staan. Instellingen en studenten staan namelijk lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de inrichting van medezeggenschap.

LSVb vice-voorzitter Stef Beek: "Als we de inrichting van medezeggenschap overlaten aan de instellingen, dan kunnen we de democratie in het hoger onderwijs net zo goed dood verklaren". De LSVb pleit voor een versterking van de positie van de student, waarvan de rechten en plichten worden opgenomen in de nieuwe wet op het hoger onderwijs. Het rapport is voor de LSVb een bevestiging van haar standpunt.

Afgelopen maart heeft de LSVb "Goede Raad" uitgebracht, een visie op medezeggenschap in het hoger onderwijs. Deze minimale eisen (o.a. instemmingsrecht over alle onderwerpen die de studenten aangaan en degelijke informatievoorziening voor aankomende studenten) moeten worden verankerd in de nieuwe wet. Alleen dan kan er sprake zijn van een gezonde spanning.

bron:LSVB