SAP-specialist bedient facilitair dienstverlener met ´cafetariamodel‘˜

Geertruidenberg, 3 maart 2010 SAP-specialist myBrand verzorgt sinds 1 januari 2010 het technisch en functioneel beheer van de SAP-systemen van Compass Group Nederland, marktleider in food & support services. Doel: het verbeteren van de beschikbaarheid en performance van de systemen en het beheersen van de kosten van het beheer.

De SAP-systemen zijn cruciaal voor de bedrijfsvoering van Compass Group. Ze worden gebruikt voor de financiële administratie, de personeelsadministratie en salarisverwerking en het contractbeheer, inclusief facturatie. Goed beheer is dus essentieel. Compass Group heeft echter geen technisch beheerders in huis met kennis en ervaring op het gebied van SAP-basisbeheer en Oracle- en Linux-beheer die een optimale beschikbaarheid en performance van de systemen kunnen garanderen. Wel beschikt het bedrijf over een aantal functioneel beheerders die de systemen kunnen inrichten; maar ook op dat vlak is extra capaciteit gewenst met het oog op borging van de continuïteit.

Vandaar dat Compass Group besloot om, voor zowel het technisch als het functioneel beheer, een gespecialiseerde SAP-dienstverlener in de arm te nemen. De keuze viel op myBrand, om drie redenen. Ten eerste kwam myBrand met een financieel aantrekkelijk voorstel. Ten tweede paste de SAP-specialist qua omvang goed bij Compass Group: het bedrijf was groot genoeg om de continuïteit te waarborgen, maar niet zo groot dat de facilitair dienstverlener hoefde te vrezen als klant een ´nummer‘˜ te worden. En ten derde werd de dienstverlening geïntegreerd aangeboden: de expertise was niet verspreid over verschillende teams en geografische locaties, wat de kans op communicatieproblemen verkleinde.

Groot voordeel van de dienstverlening van myBrand is verder dat de kosten beheersbaar blijven. Compass Group betaalt een vast bedrag per maand voor activiteiten die noodzakelijk zijn om de systemen goed bereikbaar te houden voor zijn gebruikers en een bijkomend bedrag voor onderhoudstaken die op afroep worden uitgevoerd. Dit transparante ´cafetariamodel‘˜ levert niet alleen een aanzienlijke kostenbesparing op, maar maakt de kosten ook beheersbaar. De klant betaalt voor wat hij krijgt.

Bart Wijnands, ICT Manager bij Compass Group Nederland, is dan ook blij met de keuze voor myBrand. à¢â‚¬Å“Wij zijn ervan overtuigd dat we met myBrand een partij aangetrokken hebben die in staat is flexibel en effectief op onze vragen in te spelen en de beschikbaarheid en performance van de SAP-systemen te waarborgen tegen een competitieve prijs.à¢â‚¬

Wim van Ruitenbeek, Sales Manager van myBrand, is eveneens content met de deal. à¢â‚¬Å“Compass Group is een aansprekende klant die onder andere nieuwe, innovatieve cateringformules in de markt zet. De meerjarige overeenkomst die wij met deze facilitair dienstverlener hebben afgesloten voor ons complete SAP-servicespakket sluit hier naadloos op aan. De overeenkomst is tevens het bewijs dat onze nieuwe vestigingsstrategie, gericht op het realiseren van een landelijke dekking voor onze consultancydiensten, werkt. Compass Group wordt bediend vanuit onze pas geopende vestiging in Oegstgeest.à¢â‚¬

Over Compass Group

Compass Group is wereldwijd marktleider in food & support services met meer dan 380.000 medewerkers in ruim 50 landen. Compass Group ontwikkelt nieuwe en innovatieve concepten waarmee klanten hun voordeel kunnen doen. In Nederland verlenen de ruim 4.000 medewerkers food & support services aan bijna 1.000 bedrijven, ziekenhuizen, horecagelegenheden, scholen en (overheids)organisaties. De activiteiten worden uitgevoerd onder de namen Eurest, Eurest Services en Medirest.

Voor meer informatie: www.compass-group.nl

Over myBrand

myBrand levert SAP-diensten op het gebied van advies, implementatie, support en exploitatie. De integrale SAP-dienstverlener combineert een brede kennis van zaken met een pragmatische aanpak en veel ervaring. De klantenkring bestaat voornamelijk uit bedrijven behorende tot de corporate midmarket. myBrand is opgericht in 2004 en heeft vestigingen in Geertruidenberg en Oegstgeest. Er werken ruim 140 mensen.

Voor meer informatie: www.mybrand.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular