Rijkswaterstaat stelt de N50 tussen
Hattemberbroek en Kampen-Zuid al open op zaterdag 25 november,
uitzonderlijk extreme weersomstandigheden en technische
tegenvallers daargelaten. Dit is een maand eerder dan verwacht.
Rijkswaterstaat heeft steeds als laatste datum van openstelling 22
december genoemd. Wat er ook zou gebeuren, de weg zou dan in ieder
geval klaar en open zijn. De aannemer, BAM infra, heeft deze
uitdaging goed opgepakt en door enorme inzet van mensen en
materieel veel werk verzet in korte tijd. Daarnaast heeft het
relatief goede weer in de tweede helft oktober meegeholpen. Verder
bleek de ondergrond stabieler dan gedacht, waardoor er minder
grondwerkzaamheden nodig waren. Tenslotte had de aannemer alle
ruimte om te werken, omdat de weg volledig was afgesloten.

Door intensieve samenwerking, overleg en
afstemming met alle betrokken gemeenten (Kampen, Zwolle, Hattem,
Oldebroek, Elburg, Zwartewaterland) en provincies (Gelderland en
Overijssel) zijn de aannemer en Rijkswaterstaat in staat dit met
elkaar te realiseren.

Op 16 oktober was de volledige afsluiting
van de N50 een feit. Op die dag ging ook het verkeersplan met o.a.
de omleidingsroutes in werking. Dit plan, dat in samenwerking en
goed overleg met de betrokken gemeenten en provincies is opgesteld,
werkt naar behoren. De eerste schoonheidsfoutjes, zoals het
afregelen van verkeerslichten en wat wijzigingen en aanpassingen
rondom bebording, zijn de eerste week meteen aangepakt. Daarnaast
is de situatie tussen Elburg en 't Harde, waar het extra druk was,
goed gevolgd. Zo heeft de politie extra motoragenten ingezet en is
de eerste dagen een politievliegtuigje de lucht ingegaan om snel
een beeld te krijgen van de situatie op de omleidingsroutes. Het
operationeel team, waarin alle betrokken gemeenten, provincies,
politie en Rijkswaterstaat samenwerken, heeft de verkeerssituatie
nauwlettend gevolgd en zo nodig maatregelen genomen. Dit blijft het
operationeel team doen totdat de N50 open gaat voor het
verkeer.

Openbaar Vervoerpas

Tijdens de afsluiting van de N50 biedt
Rijkswaterstaat in samenwerking met NS en busmaatschappij
Connexxion reisalternatieven aan op het traject Kampen - Zwolle vv.
Reizigers kunnen diverse kaartsoorten met korting kopen. Het derde
treinstel, dat extra is ingezet op het traject, blijkt ook
noodzakelijk.

Werkzaamheden

De N50 wordt verkeersveiliger gemaakt door
onder andere de bermen gedeeltelijk te verharden en een
rijbaanscheiding aan te brengen. Daarnaast past Rijkswaterstaat in
deze periode de weg aan met inhaalstroken. Ook krijgen de weg en de
viaducten een

onderhoudsbeurt. De volledige
wegafsluiting is nodig om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te
waarborgen. Ook kan het werk op deze manier, zoals is gebleken,
snel worden uitgevoerd en is er een kortere periode van overlast
voor de weggebruiker.

Autosnelweg

Onlangs heeft de minister toegezegd dat
Rijkswaterstaat en de provincie een preverkenning starten naar de
mogelijkheden om van de N50 een volwaardige autosnelweg te maken.
Deze preverkenning behelst een eerste onderzoek naar de toekomstige
verkeersontwikkelingen op dit tracé en wat er allemaal moet
gebeuren om de N50 op te waarderen tot A50. De resultaten hiervan
worden medio 2007 verwacht. Overigens zijn momenteel geen
financiën gereserveerd voor dit project in welk vorm dan
ook.

bron:Rijkswaterstaat