Mensen die na 1 januari 1980 een bloedtransfusie kregen, mogen vanaf 1 februari 2005 zelf geen bloeddonor meer zijn.

Stichting Sanquin Bloedvoorziening neemt deze voorzorgsmaatregel om de
overdracht van infecties via bloedtransfusie tegen te gaan. Minister
Hoogervorst heeft Sanquin hier toestemming voor gegeven. Alle
bloeddonoren krijgen binnenkort de vraag voorgelegd of zij na 1 januari
1980 een bloedtransfusie kregen. Sanquin verwacht dat ongeveer acht
procent van alle donors hier bevestigend op zal antwoorden en daarom
niet langer donor mag zijn. Binnenkort start de stichting de werving
van nieuwe bloeddonors; een tekort aan donorbloed wordt niet verwacht.

Aanleiding tot het nemen van deze maatregel is de gekke-koeienziekte
(BSE) en de menselijke variant hiervan, de variant ziekte van
Creutzfeldt-Jakob. In Engeland is bij twee patiënten die in het
verleden een bloedtransfusie kregen Creutzfeldt-Jakob geconstateerd. De
donors van deze transfusie bleken jaren later aan deze ziekte te zijn
overleden. Het testen van donorbloed op Creutzfeldt-Jakob is geen
alternatief, omdat er geen test beschikbaar is om deze ziekte aan te
tonen.

Bron: Stichting Sanquin Bloedvoorziening