Op basis van uitgebreid marktonderzoek geven PCM Uitgevers en Wegener in eerste instantie de voorkeur aan een koppeling van bestaande krantentitels als naam voor de nieuwe krant. Als voorbeeld zal de krant in Utrecht het "AD Utrechts Nieuwsblad" gaan heten. Op landelijk niveau zal naar het "AD" verwezen worden.

Met deze keuze wordt ingespeeld op de wens van veel lezers om de naam van hun huidige krant terug te zien in de naam van de nieuwe krant. De combinatie met AD wordt als positief ervaren. De naam AD wordt geassocieerd met wezenlijke kenmerken van het nieuwe krantenconcept, namelijk modern, betrouwbaar, dichtbij, veranderingsgezind en meer regionaal dan landelijk.

De lezers van het AD reageren positief op de evenwichtige koppeling met de regionale krantennamen en zien hierin een versterking van het concept.

Zodra de eerste dummy's van de nieuwe krant beschikbaar zijn, zal de combinatietitel nog een keer getoetst worden via kwalitatief onderzoek.

bron:Wegener