De raden voor rechtsbijstand onderzoeken in overleg met de Minister van Justitie of zij kunnen opgaan in één Raad voor Rechtsbijstand.In Nederland zijn 5 raden die gezamenlijk de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) uitvoeren in opdracht van de Minister van Justitie. In deze wet is geregeld dat mensen met een laag inkomen subsidie krijgen voor juridische hulp. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt voor rechtzoekenden, die daarvoor in aanmerking komen een deel van de kosten van een advocaat.

Bij het opstellen van landelijke regelingen werken de raden nauw samen. Ze stellen dezelfde eisen aan de kwaliteit van de advocaten en houden daar toezicht op. De nieuwe administratie voor het aanvragen van subsidies (VIValt) is door hen gezamenlijke ingevoerd. Ook hebben zij het Juridisch Loket opgericht, met vestigingen in 30 grote gemeenten. Daar krijgen burgers gratis advies en informatie of worden verwezen naar de juiste advocaat.

De raden en het ministerie verwachten dat het werk beter zal verlopen als de vijf raden worden samengevoegd tot één Raad voor Rechtsbijstand met één directie. De voorzitters van de raden hebben daarom opdracht gegeven aan de directeuren om een voorstel te schrijven voor samenvoeging. De vijf kantoren waar het werk wordt uitgevoerd worden niet samengevoegd. Het voorstel: “Herijking takenpakket en bestuurlijke inrichting raden voor rechtsbijstand ” moet vóór 31 december 2006 klaar zijn.
 
Bron: Raad voor Rechtsbijstand (RvR)