Mensen met een uitkering op grond van de
Algemene nabestaandenwet (Anw) krijgen een extra tegemoetkoming van
9,66 euro bruto per maand. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met
een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid om op deze manier de koopkracht voor nabestaanden
te verbeteren.

Iedereen die een nabestaanden-, een
halfwezen- of wezenuitkering krijgt, komt in aanmerking voor de
tegemoetkoming. Het extra bedrag wordt niet in mindering gebracht
op toeslagen die mensen ontvangen in het kader van de AOW en de
Toeslagenwet of op hun bijstandsuitkering.

In oktober van dit jaar hebben alle
ANW’ers al een eenmalig bedrag van 96,60 euro gekregen. Dat
is vooruitlopend op het wetsvoorstel geregeld in een
ministeriële regeling. Op grond hiervan wordt in november en
december van dit jaar 9,66 euro per maand betaald. Nu het
wetsvoorstel is aangenomen, krijgt de tegemoetkoming een
structureel karakter vanaf 2007.

bron:SZW