De Week van de Geschiedenis 2006 werd op
zaterdag 21 oktober 2006 afgesloten met de Nacht van de
Geschiedenis. Op drie podia in het Amsterdamse Krasnapolsky vonden
verhitte discussies en heftige debatten plaats over iets wat ons
allen bindt:

geschiedenis. Vooral het eerste openbare
debat over de 'Canon van de Nederlandse geschiedenis' trok de
aandacht van de ruim 1.200 bezoekers. Frans Groot
(canoncommissie),Jan Blokker (publicist), Frank Huysmans
(onderzoeker Sociaal Cultureel Planbureau) en Maria Grever
(Hoogleraar maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit)
gingen met elkaar én het publiek de discussie aan.

Geschiedenis voor de massa

Naast het Canon debat 'Het grote
vergeten?' organiseerde Anno tijdens de Nacht van de Geschiedenis
ook een andere interessante discussie: 'Geschiedenis voor de
massa'. Hoe ver mag je gaan om geschiedenis populair te maken? Een
gesprek in het licht van de discussie rond een Nationaal Historisch
Museum met Jan Marijnissen (SP), Paul van Vlijmen (directeur
Spoorwegmuseum) en Joke Hermes (Lector Publieke
Meningsvorming).

Geloof & Bijgeloof

Het thema van de Week van de Geschiedenis
2006 was Geloof & Bijgeloof. Reden voor De Volkskrant om
tijdens de Nacht onder meer Haci Karacaer en Rabbijn Evers met
elkaar in debat te laten gaan over de plaats van religie in de
publieke ruimte. Conclusies uit het SCP-rapport Godsdienstige
veranderingen in Nederland stonden centraal. De redactie van het
Historisch Nieuwsblad-redactie voelde Nederlandse historici als
Geert Mak, Hans Blom en Herman Pleij aan de tand over geloof en
bijgeloof in de Nederlandse geschiedenis. Onder leiding van
quizmaster Godfried van Run (regisseur Andere Tijden) kon het
publiek met de Petje-Op-Petje-Af Geschiedenisquiz in een afvalrace
strijden om de Grote /Geschiedenis Trofee. Hans Goedkoop
(presentator Andere Tijden) beantwoordde tijdens zijn State of the
Union-lezing de vraag waar het nieuwe geloof in geschiedenis
vandaan komt. Ter verpozing konden de bezoekers online biechten bij
Het Geheugen van Nederland en met de Daila Lama op de foto (geleend
van Madame Tussaud). De foto's zijn te bekijken op
www.weekvandegeschiedenis.nl.

Uitreiking Week van de Geschiedenisprijs
2006

Tijdens de Nacht werd bekendgemaakt dat
vier samenwerkende instellingen in Maastricht de winnaar zijn van
de Week van de Geschiedenisprijs die dit jaar voor het eerst werd
uitgereikt. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Sociaal
Historisch Centrum voor Limburg, de Historische Kring Maastricht
van het LGOG en het Centre Céramique wonnen de prijs vanwege
hun brede samenwerkingsverband, de diversiteit van de activiteiten
die zij gedurende de Week van de Geschiedenis 2006 binnen het thema
Geloof & Bijgeloof organiseerden en de publiciteit die zij
hieromheen wisten te genereren. In zeven lezingen, twee
tentoonstellingen, een wandeling en een boottocht kwamen onder meer
Mariaverering, bedevaarten in Limburg, de bokkenrijders en de moord
op Lambertus aan bod. Mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond
opende de activiteiten in Maastricht. Anno hoopt met het
organiseren van de Week van de Geschiedenis en het uitreiken van de
Week van de Geschiedenisprijs het grote publiek en culturele
instellingen dichter bij elkaar te brengen.

Week van de Geschiedenis

Van 13 t/m 22 oktober 2006 vond de derde
Week van de Geschiedenis plaats. Meer dan 600 activiteiten
georganiseerd door musea, archieven, bibliotheken, kerken en andere
culturele instellingen vonden plaats door het hele land. Dit jaar
organiseerde Anno de Week van de Geschiedenis in samenwerking met
de Museumvereniging en de Landelijke Archievendag. Het thema was
'Geloof & Bijgeloof'. Het thema van 2007 is 'Wonen in
Nederland'. Vanaf april 2007 kunnen instellingen activiteiten
binnen dit thema aanmelden voor de Week van de Geschiedenis 2007.
Deze zal plaatsvinden van 12 t/m 21 oktober 2007.

bron:Anno