In maart discussieerden leden van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt over de toekomst van gewasbescherming. Het NAJK bestuur nam aan het eind van de maand een standpunt in. Het bestuur pleit voor een Europees gewasbeschermingsbeleid

Er moet een zo breed mogelijk pakket van beschikbare middelen komen, zoals toegelaten binnen de EU. Voor de eisen aan het residugehalte moeten gelijke eisen gelden aan Nederlandse en importproducten, vinden de NAJK leden.
Verder vindt het NAJK dat de overheid de toelating van nieuwe middelen moet versoepelen. Dat is nu een groot knelpunt, vaak is toelating te duur voor fabrikanten, waardoor middelen die niet schadelijk zijn voor het milieu worden verboden.
Middelen verbieden in het groeiseizoen vindt het NAJK ontoelaatbaar. En dat geldt ook voor dubbele regelgeving, zoals nu met het Besluit Glastuinbouw en de AMVB geïntegreerde gewasbescherming wel het geval is. Bij nieuwe regels wil het NAJK eerst onderzoek naar de kosten en baten die deze regels opleveren voor de sector.

bron:NAJK