Van de onderzochte campings, bedrijven en
instellingen die zelf drinkwater winnen en distribueren leeft 70
procent de regels van het Waterleidingbesluit goed na. Dat wil
zeggen dat de kwaliteit van het drinkwater voldoende wordt bewaakt.
Dit concludeert de VROM-Inspectie (VI) in een onderzoek naar de
zogenoemde eigen winningen in 2006.

Eigenaren zijn op grond van het
Waterleidingbesluit verplicht om regelmatig onderzoek te doen naar
onder meer de zuurgraad van het water, chemische verontreiniging en
bacteriologische vervuiling (waaronder legionella). In 2005 was het
nalevingspercentage een stuk lager: 55 procent. De verbeterde
naleving is volgens de VI een gevolg van voorlichting, intensiever
toezicht en een betere handhaving. In sommige gevallen is de eigen
winning beëindigd.

Resultaten onderzoek

De VI heeft in 2006 ruim 100 eigen
winningen geïnspecteerd, waarbij in 29 gevallen sprake was van
overtredingen. Het ging dan om bijvoorbeeld het onvolledig
uitvoeren van het meetprogramma, het niet melden van
normoverschrijdingen of een gebrekkige legionellapreventie. In 14
gevallen is naleving afgedwongen door middel van (dreiging met) een
dwangsom. Vier eigenaren van eigen winningen kregen een bekeuring.
In één geval was de drinkwaterkwaliteit zo slecht dat
de VI een leveringsverbod heeft opgelegd. Bij de overige
overtredingen is volstaan met een schriftelijke waarschuwing.

In 2007 zet de VI de handhaving voort en
geeft ze gerichte informatie aan specifieke doelgroepen, zoals
campinghouders.

bron:VROM