Het Commissariaat voor de Media heeft de afgelopen dagen aan
verschillende lokale en regionale omroepen ontheffingen verleend voor
het noemen van namen van bedrijven en instellingen in programma's die
speciaal met het oog op het inzamelen van geld voor de door de
zeebeving in Azië getroffen gebieden worden uitgezonden.   

Ook de landelijke publieke en commerciële omroepen hebben ontheffing
gevraagd en gekregen voor de speciale radio en televisieactie voor Azië
op donderdag 6 januari. Dankzij deze maatregel kunnen in de programma's
de namen van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren zonder
problemen worden genoemd. Het is echter niet toegestaan om reclame te
maken voor de donerende bedrijven of op andere wijze uitgebreide
exposure te bieden.

 
 
De voorgenomen onderbreking van  programma's door
reclameboodschappen bij de landelijke publieke radio wordt gedoogd.
Commissaris Inge Brakman: 'We zullen niet handhavend optreden tegen
omroepen die op deze manier programmaonderbrekende reclame uitzenden
waar dat volgens de Mediawet niet is toegestaan, onder voorwaarde dat
het daarmee verdiende geld volledig ten goede komt aan de acties die
bedoeld zijn om de getroffen gebieden te ondersteunen.'

Bron: COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA