Het Nationaal Fonds Ouderenhulp pleit voor een wintertoeslag voor ouderen met (een
onvolledige) AOW. Ook de ouderen met een klein aanvullend pensioen moeten voor deze regeling in aanmerking komen. De stijging van de energieprijzen is een onverwachte meevaller voor de schatkist. Dit betekent dit een forse prijsstijging van de gasprijzen,waarschijnlijk minimaal zo.n 200 tot 300 euro per huishouden.

Ouderen met (een onvolledige) AOW of een klein aanvullend pensioen leefden door de
kostenstijging de afgelopen jaren al op of onder de armoedegrens. Door de forse stijging van de energieprijzen moeten deze ouderen extra bezuinigen.  Het Nationaal Fonds Ouderenhulp vreest hierdoor dat Nederland de richting opgaat van .Engelse toestanden., waar de afgelopen 5 jaar uit financiële nood tussen de 20.000 en 50.000 ouderen gestorven zijn als direct gevolg van kou.

Veel ouderen met een klein aanvullend pensioen vallen net buiten de boot waar het
subsidiemogelijkheden betreft, waardoor deze groep er financieel soms slechter voorstaat dan de ouderen met alleen AOW. Daarnaast wonen ouderen vaak in oude, slecht geïsoleerde huizen en hebben het door een verminderde bloedsomloop sneller koud.

Omdat eventuele subsidieregelingen voor ouderen vanwege de papieren rompslomp moeilijk bereikbaar zijn, pleit het Nationaal Fonds Ouderenhulp ervoor deze toeslag automatisch te regelen via de Sociale Verzekeringsbank.

bron:Nationaal Fonds Ouderenhulp

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular