Het nationaal hitteplan moeten tijdens
periodes van aanhoudende hitte gezondheidsproblemen bij kwetsbare
groepen, zoals bewoners van zorginstellingen en ouderen, beperken.
Er komt onder meer een waarschuwingssysteem.

Staatssecretaris Bussemaker (VWS) heeft
het Nationaal Hitteplan naar de Tweede Kamer gestuurd.

De aanleiding voor het plan was de
verhoogde sterfte in de zomer van 2003 in Frankrijk en de
hittegolven van 2005 en 2006 in Nederland.Het plan bevat
verschillende maatregelen. Hiermee kunnen instellingen,
zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers zich voorbereiden op
een periode van aanhoudende hitte en zo adequaat handelen.

Maatregelen zijn onder meer:

Bij grote kans op een hittegolf (vijf of
meer dagen boven de 27 graden Celcius) gaat er een algemene
waarschuwing uit naar de bevolking. Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hiervoor, samen met het
KNMI, een waarschuwingssysteem opgezet.

Er is informatiemateriaal gemaakt met
praktische aanwijzingen. Voor instellingen en zorgverleners is deze
informatie speciaal gericht op beheersing van de binnentemperatuur
en aanpassing van de zorg.

De GGD's zetten regionale steunpunten op
waar alle zorgpartijen en burgers terecht kunnen met vragen.

Het plan is opgesteld door het ministerie
van VWS, het RIVM, het Nederlandse Rode Kruis, brancheorganisatie
ActiZ en GGD Nederland.

Bron:VWS