Vrouwen maken in grote getale hun opkomst in de professionele vakfotografie. Dat is slechts een van de resultaten van het Nationaal Onderzoek Vakfotografie dat door het Nederlands Instituut Digitale Fotografie (NIDF) werd gehouden onder 845 Nederlandse vakfotografen. De bestaande, dynamische markt rondom de 6.800 Nederlandse vakfotografen is zodoende in kaart gebracht.

Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de verschillende typen vakfotografen met allen hun specifieke behoeften en gedrag. Uit uitgebreide socio-demografische gegevens zijn doelgroepen samengesteld op basis van o.a. leeftijd, geslacht, inkomensniveau, geografie, werkzaamheid en discipline. Een opvallend verschijnsel is de wijze waarop de fotografiebranche aan het veranderen is door het toenemende aantal vrouwelijke fotografen. De huidige trend doortrekkend, zal over vijf jaar ongeveer de helft van alle vakfotografen vrouw zijn. Aangezien 70% van de vrouwen in de sociale fotografie werkt, zal dit genre een flinke boost krijgen. In de fotojournalistiek en de industriële fotografie zijn juist meer mannen actief.

??Mannen en vrouwen vertonen meer overeenkomsten in hun merkkeuze bij de aanschaf van hun fotografische apparatuur. Canon en Nikon hebben de meeste naamsbekendheid, wat ook samenhangt met het marktaandeel van deze fabrikanten. Opmerkelijk is dat Hasselblad en Leica op de derde en vierde plaats komen in dit rijtje, terwijl slechts 17% en 6% van de fotografen aangeeft camera‘˜s van deze specifieke merken regelmatig te gebruiken. Waar dat bij Canon en Nikon wel het geval is, is er bij deze merken geen aantoonbaar verband tussen het marktaandeel van de fabrikant en de naamsbekendheid. In duurdere apparatuur, zoals telelenzen langer dan 135mm, is vooral door oudere vakfotografen tussen de 50-59 geïnvesteerd. ??

De oudere vakfotografen zijn ook degenen die het meest zelf thuis printen. Jonge vakfotografen hebben vaak (nog) niet geïnvesteerd in printers en benodigdheden. Over het geheel genomen, geeft meer dan de helft van de fotografen aan zelf thuis te printen.  Overigens maakt 65% van de vakfotografen niet meer dan 10 afdrukken per maand voor eigen doeleinden, opdrachtgevers en tentoonstellingen. Andere interessante conclusies op het gebied van o.a. fotografische apparatuur, conjuncturele ontwikkelingen en het lezersbereik van zes grote fotografiebladen vindt u in het onderzoeksrapport. De onderzoeksresultaten geven producenten, marketeers en belanghebbenden een compleet inzicht in de huidige professionele fotografiemarkt. Het rapport, dat verkrijgbaar is in zijn geheel of in losse modules, bevat onmisbare informatie voor iedereen die vakfotografen optimaal wil bedienen met product- en/of marketinginformatie.

Denkt u alles te weten over de stand van zaken van de huidige fotografiemarkt? Test uw kennis met een aantal quiz-vragen over het onderzoek op http://www.nidf.nl/quiz. Onder de deelnemers wordt een Olympus Pen verloot.

Website: http://www.nidf.nl