Tijdens een galabijeenkomst in de Nieuwe
kerk in Den Haag, zijn donderdag de nationale ICT Awards 2007
uitgereikt. De Aanbesteding Award is gewonnen door de provincie
Noord-Holland, de ICTRegie Award door dr. ing. Paul Havinga, de
InnovatieSalon Award door de gemeente Heerlen en de NBL Award door
Case Builders. De Nationale ICT Awards zetten personen,
organisaties of initiatieven in het zonnetje die bijdragen aan de
stimulering van innovatieve ICT-toepassingen in bedrijfsleven,
non-profit en overheid.

De Nationale ICT Awards worden mogelijk
gemaakt door ICTOffice, ICTRegie, Nederland BreedbandLand en het
ministerie van Economische Zaken, die elk een award uitreiken.

Aanbesteding Award

De provincie Noord-Holland heeft de
Aanbesteding Award 2007 gewonnen. De provincie heeft de eigen
ICT-beheerafdeling uitbesteed met overname van het personeel. Het
innovatieve karakter van deze aanbesteding lag niet zozeer op het
gebied van techniek maar op het uitbesteden van ICT-diensten onder
buitengewoon moeilijke omstandigheden. De provincie stond voor een
drastische sanering van het aantal ambtenaren. Het feit dat er
slechts twee van de 21 medewerkers niet zijn overgegaan, is daarom
een prestatie op zich.

Positieve punten in de aanbesteding van de
provincie zijn onder meer een vroegtijdig uitgevoerde
marktconsultatie om de interesse van de markt en de voorgenomen
vraagstelling te toetsen, het borgen van flexibiliteit om
toekomstige ontwikkelingen rond open standaarden en open source te
volgen en het creëren van mogelijkheden voor het MKB door de
opdeling van de aanbesteding in percelen en het toestaan van
gecombineerde aanbiedingen en onderaannemerschap.

ICTRegie Award

Dr. ing. Paul Havinga is de winnaar van de
ICTRegie Award 2007. Hij ontving de onderscheiding voor de
ontwikkeling van intelligente draadloze sensornetwerken binnen zijn
bedrijf Ambient Systems BV, spin-off van de Universiteit Twente.
Havinga's sensornetwerken bestaan uit zelflerende sensoren die
draadloos met elkaar zijn verbonden. De netwerken hebben vooral
toepassingen in meet- en regelomgevingen. Zo werd Havinga's
systeem onder andere toegepast voor de klimaatbeheersing en
muizenplaagbestrijding bij opgeslagen cacaobonen, diefstalpreventie
tijdens waardetransport (zoals laptops), en voor de uniformering
van papierverbruikdetectie en onderhoudsplanning van
kopieerapparaten - ongeacht welk merk of type.

Ambient Systems is gebaseerd op
geavanceerd onderzoek aan de Universiteit Twente, dat daar onder
andere in het Europese EYES project is verricht. Ambient Systems
heeft sinds zijn oprichting in 2004 op overtuigende wijze een
totaal nieuw soort computersystemen op de markt gebracht, die
inmiddels zeer succesvol in allerlei toepassingen zijn ingezet.

InnovatieSalon Award

De gemeente Heerlen heeft de
InnovatieSalon Award 2007 gewonnen. De gemeente, deelnemer aan het
samenwerkingverband Parkstad Limburg, wil met gebruik van
innovatieve ICT toepassingen een versnelling realiseren voor het
onderwijsveld in de regio Zuid-Oost Limburg. Met de
InnovatieSalon-aanpak wil de gemeente de basis leggen voor een
innovatieprogramma, waarbij een samenwerking ontstaat tussen
onderwijs instellingen en ICT-bedrijven, gericht op de versnelling
van ICT-toepassingen in het onderwijs.

Voor de realisatie van dit initiatief
heeft de gemeente Heerlen als medeorganisator van de InnovatieSalon
Zuid-Oost Limburg op bestuurlijk én financieel vlak een
belangrijke bijdrage geleverd voor de start van de ontwikkeling van
regionale best practises voor ICT in het onderwijs. Een
veelbelovende investering in de toekomst ter ondersteuning van de
structurele economische groei van de hele regio.

NBL Award

Case Builders heeft voor de
Jobklas-methodiek de NBL Award 2007 ontvangen. Leerlingen uit het
voortgezet en beroepsonderwijs die uit de boot vallen, worden met
een extra leerjaar voorbereid op een entree in de arbeidsmarkt. Dit
gebeurt door een succesvolle combinatie van e-Learning, games,
intensieve e-Coaching, teambuilding en een zeer doeltreffend test-
en matchprogramma.

Met Jobklas wordt een bijdrage geleverd
aan één van de grote problemen in het
beroepsonderwijs, dat van drop-outs. Daarnaast biedt Jobklas ook
voor het reguliere beroepsonderwijs mogelijkheden om veel directer
aan te sluiten op de steeds veranderende eisen van de arbeidsmarkt.
Een groot deel van de Jobklas opleiding gebeurt online met
verschillende multimediatoepassingen voor leerling én
docent.

Jobklas biedt een goede mogelijkheid om
met aansprekende elektronische middelen de student te laten leren
met zijn/haar computer en toch het vereiste aantal contacturen te
maken. Gebaseerd op de successen tot dusverre, wordt in Limburg nu
ook gewerkt aan een opgeschaalde versie, de Nano Jobklas, in
samenwerking met het Technocentrum Zuid-Limburg, DSM en de
Hogeschool Zuyd.

bron:ICT Office