Op vrijdag 16 april 2010 organiseert de NVTL voor de 11e keer de Nationale Tuinontwerpdag. Als centrale locatie is dit jaar gekozen voor de Tuinen van Appeltern

Op ruim 60 locaties verspreid over Nederland zetten openbare bibliotheken, lokale architectuurcentra, enkele tuinarchitectuurparken en landschapsarchitectenbureaus op de Tuinontwerpdag de deur open voor een advies over het ontwerp en de inrichting van de tuin.

Ruimtelijke aspecten en beplanting
Tijdens de adviesgesprekken zal de tuinarchitect ingaan op de ruimtelijke aspecten van de tuin en beplanting en iets vertellen over hun specifieke werkwijze en aanpak. Zij zullen de ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving verbinden met de wensen van de tuinbezitter. Het levert geen kant en klaar ontwerp op, maar een eerste schets voor verdere uitwerking.

Tuinarchitecten in Appeltern
De Tuinen van Appeltern zijn dit jaar de centrale locatie van de Nationale Tuinontwerpdag. Op 16 april zullen hier meerdere tuinarchitecten aanwezig zijn om de bezoekers te adviseren m.b.t. de inrichting van de tuin en zullen zij op het park inspirerende voorbeelden van tuinarchitectuur laten zien. Daarnaast zullen studenten Van Hall Larenstein een workshop houden over digitaal tuinontwerpen. Bezoekers kunnen meekijken of meedoen.

Gratis toegangsbewijs en aanmelding
Op de website van de NVTL is een gratis toegangsbewijs voor De Tuinen van Appeltern te downloaden. Op vertoon hiervan heeft u op 16 april gratis toegang tot het park en kunt u deelnemen aan de Tuinontwerpdag. Deelnemers aan de dag kunnen zich per e-mail aanmelden bij de NVTL.