Er komt een jaarlijkse 'nationale
verklaring' over de Nederlandse besteding van EU-gelden. Hiermee
wil het kabinet goede verantwoording afleggen aan de
belastingbetaler en het risico van terugbetalingen aan Brussel
beperken. Dat staat in een voorstel van minister Zalm
(Financiën).

In de nationale verklaring geeft Nederland
aan of de EU-gelden zijn besteed volgens de regels en wetten van de
Europese Commissie. De verklaring geeft de Europese Commissie en de
Tweede Kamer zekerheid over het financieel beheer en de mate waarin
het Europese subsidiegeld rechtmatig is besteed.

Nederland voert het systeem van een
nationale verklaring vrijwillig in. Als het systeem in de praktijk
goed werkt, kan het de controles en administratieve lasten van
Europa verminderen.

Bron: MinFin