Het artikel ‘Mijn naam
is….’ is gekozen als nationale winnaar voor Nederland
in de EU Journalistenprijs 2006 ‘Verschil moet er zijn.
Discriminatie niet.’ Het artikel, geschreven door journaliste
Daphne van Paassen, verscheen afgelopen maart in de Intermediair en
gaat over anoniem solliciteren. In de categorie Jonge journalisten
werd Arzu Kökeng met het artikel ‘De macht van TRT en
satelliet-tv’ bekroond tot nationale winnaar. De winnaressen
gaan nu door naar de Europese finale, waar een onafhankelijke EU
jury uit 25 finalisten de Europese winnaars bekend zal maken.

De jaarlijkse wedstrijd erkent het werk
van journalisten die een bijdrage leveren aan een beter publiek
begrip van de voordelen van diversiteit en het gevecht tegen
discriminatie op het werk. In totaal zijn in Europa meer dan 700
artikelen ingezonden, waarvan er 560 voldeden aan de criteria.

De Nederlandse inzendingen zijn beoordeeld door een nationale jury.
De Nederlandse jury bestond uit: Emiel van Berkel,
gelijkheidsdeskundige verbonden aan Expertisecentrum LEEFtijd,
Marcel Kreuger, gelijkheidsdeskundige verbonden aan het LBR,
journaliste Jamila Baaziz en journalist Victor Deconinck.

De jury over het winnende artikel:
“Het artikel gaat over een maatschappelijk relevant en
actueel thema: anoniem solliciteren. Het artikel is informatief en
schetst een genuanceerd beeld van de sollicitatiepraktijk voor
allochtone jongeren. Er is ruim research gedaan en in het artikel
wordt de maatregel om anoniem solliciteren in te voeren, kritisch
tegen het licht gehouden.”

De EU-journalistenprijs 2006 heeft dit
jaar een speciale prijs voor jonge journalisten. De nationale
juryleden kozen als winnaar in deze speciale categorie het artikel
‘De macht van TRT en satelliet-tv’ van Arzu Kökeng
dat verscheen in het multiculturele blad Contrast. De jury prees
dit artikel vooral om de originaliteit van het onderwerp. Het
artikel beschrijft het fenomeen dat veel Turkse Nederlanders niet
naar de Nederlandse televisiezenders kijken, maar naar Turkse
zenders. De auteur neemt dit onder de loep en analyseert het
zorgvuldig. Vooral de verschillende invalshoeken die de auteur
beschrijft, vond de jury interessant. Aan de ene zijde worden
Turkse kijkers bekritiseerd, omdat ze niet voldoende zouden
integreren. Aan de andere kant stelt de auteur de kritische vraag
of de Nederlandse televisie dan wellicht te weinig aandacht besteed
aan de Turkse kijker. Hierdoor bevat het artikel een dubbele
analyse.

De Europese winnaars van beide
categorieën worden gekozen door een pan-Europese jury die in
het voorjaar in Brussel bij elkaar komt. De Europese winnaars
winnen een studiereis naar een EU-land van hun keuze.

EU-journalistenprijs 2007

In aansluiting op het succes van
voorgaande jaren zal er in 2007 opnieuw een EU Journalistenprijs
worden uitgereikt. Bovendien zal in 2007 een speciale prijs
geïntroduceerd worden voor artikelen die refereren aan het
Europese jaar van gelijke kansen voor iedereen.

bron:Actorion