Uit de 18.000 vrijwilligers die jaarlijks
meewerken aan het verzamelen van flora en faunagegevens koos de
Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF)een wel heel veelzijdige
kandidaat als haar Vrijwilliger van de Toekomst: Petra van der Wiel
uit Roosendaal.

Ieder jaar levert zij geheel belangeloos
vele natuurgegevens in van planten, vlinders, mossen en vogels. Zo
doet zij actief mee aan het project Heideblauwtje, het
monitoringproject vaatplanten en het verspreidingsonderzoek mossen.
Daarnaast organiseert zij jaarlijks vele natuurexcursies en
inventarisatiekampen en enthousiasmeert zo talloze mensen tot
deelname aan vrijwillig natuuronderzoek. Een veelpoot dus. Daarom
krijgt juist zij deze prijs, welke tijdens de landelijke dag van de
VOFF op zaterdagmorgen 25 november a.s. in De Vereeniging te
Nijmegen werd uitgereikt.

bron:VOFF