De eerste natuurbrug van Zuid-Nederland - over de A2 tussen Best en Boxtel - is zaterdag 23 april officieel geopend. Bij deze gelegenheid werd door minister Peijs van Verkeer en Waterstaat E 11,5 miljoen toegezegd voor twee nieuwe natuurbruggen in Zuid-Nederland. Natuurbrug Het Groene Woud is met een 52 meter brede overgang de grootste ecologische verbinding in Nederland. Een verbindende schakel waardoor het Nationaal Landschap Het Groene Woud een nog groter aaneengesloten geheel wordt. Reeën, dassen, marters, kleine zoogdieren, amfibieën en zelfs grote grazers krijgen door de Natuurbrug veel meer leefruimte. De A2 vormt niet langer een onneembare hindernis. 

De Natuurburg werd officieel geopend door minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, samen met vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, de provincie Noord-Brabant en het Brabants Landschap. 'Deze brug laat zien dat het kabinet hard werkt aan zoveel mogelijk aaneengesloten natuur', zo onderstreepte minister Peijs. Verder noemde zij de totstandkoming van de brug het resultaat van een zeer geslaagde samenwerking tussen de verschillende overheden, het Brabants Landschap en de betrokken bedrijven.  
 
Met de overhandiging van een levensgroot schilderij aan het Brabants Landschap - gemaakt door de Wilhelminaschool uit Best -droeg minister Peijs de brug symbolisch over aan de (natuur)beheerder. 
 
De minister kwam niet met lege handen naar de regio. Zij kondigde aan dat de bouw van natuurbrug 'Groote Heide', boven de A2 aan de zuidkant van Eindhoven, geheel voor rekening komt van het kabinet. Hiervoor is ongeveer E 7,5 miljoen uitgetrokken. Voor de bouw van 'Weertebos', boven het Limburgse deel van de A2, stelt het kabinet E 4 miljoen beschikbaar.  
 
De Natuurbrug Het Groene Woud is mogelijk gemaakt door diverse partijen: Rijkswaterstaat, het ministerie van LNV, de provincie Noord-Brabant en EOGFL (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw). Brabants Landschap heeft de grond ter beschikking gesteld en zal de brug in de toekomst beheren.  
 
bron:VenW