Op zaterdag 4 juni staat de Oude Markt in Enschede in het teken van de natuurkunde. Het publiek kan er, vooral ook door zelf te ondervinden en te dà³en, uitleg krijgen over alledaagse en niet-alledaagse natuurkundige verschijnselen. De demo's worden bemand door studenten van de Universiteit Twente. Een week later zijn ze te vinden op de Brink in Hengelo. Natuurkunde op de Markt vindt plaats tussen tien en vier.

`Natuurkunde op de Markt' is een project in het kader van het World Year of Physics. Het jaar 2005 is uitgeroepen tot World Year of Physics omdat Albert Einstein 100 jaar geleden drie legendarische wetenschappelijke artikelen schreef die de basis hebben gelegd voor drie fundamentele gebieden in de natuurkunde: de speciale relativiteitstheorie, de quantumtheorie en de theorie van de Brownse beweging.

Naast `Natuurkunde op de Markt' zal in de week van 15 t/m 19 juni een Ontdekfestival plaatsvinden in en rond NEMO, het science centrum in Amsterdam. Hier zullen grote bedrijven en universiteiten uit Nederland talloze demonstraties met natuurwetenschappelijke toepassing presenteren.

De studenten van de Universiteit Twente zijn enkele maanden bezig geweest om alle demonstraties voor te bereiden en te testen. Uiteindelijk zetten zij met een team van ongeveer 40 personen ruim 20 demonstraties neer. Bij deze demonstraties is ook een uitleg op papier beschikbaar, zodat alle bezoekers de uitleg thuis nog een keer rustig na kunnen lezen.
Naast 4 juni op de Oude Markt in Enschede zullen de studenten op 11 juni te vinden zijn in Hengelo op de Brink en op 12 juni tijdens `Kunst in het Volkspark' in Enschede.

bron:Universiteit Twente