(Persbericht) Energieverbruik weegt zwaar mee bij impact op het milieu
Alblasserdam, 14 december 2011 - Om kosten te besparen, zijn datacenters steeds meer gericht op het realiseren van duurzaamheid. Omdat de energiekosten voor het koelen van datacenters 30 tot 50 procent van de totale kosten omvat, is dit vaak een eerste stap om te komen tot kostenbesparingen. Datacenters hebben vaak het idee dat de overstap van een chemisch naar natuurlijk koudemiddel zinvol en duurzamer is. 'Dit is een groot misverstand', aldus Martijn van Leerdam van Alklima.
Wie alleen op de naamgeving afgaat, is geneigd te kiezen voor natuurlijke koudemiddelen. Maar de praktijk wijst uit dat chemische koudemiddelen vaak beter voor het milieu zijn. Volgens Martijn van Leerdam, senior consultant bij Alklima, moeten organisaties niet alleen kijken naar de uitstoot van gassen die in de atmosfeer vrijkomen. 'Zij moeten hun keuze ook baseren op het rendement van koudemiddelen.'

Total impact op opwarming van aarde
Van Leerdam geeft aan dat bij de afweging van het koudemiddel moet worden gekeken naar de totale impact van het koudemiddel op de opwarming van de aarde. Het nadeel van chemische koudemiddelen is dat er meer schadelijke gassen in de atmosfeer kunnen terechtkomen dan bij onder meer CO2, hetgeen een natuurlijk koudemiddel is. Deze schadelijke gassen zijn verantwoordelijk voor 6 procent van de totale uitstoot. Het grootste gedeelte (94 procent) van de uitstoot wordt veroorzaakt door het energieverbruik van een koelsysteem. Het is volgens van Leerdam daarom noodzakelijk om de energetische waarde van beide koudemiddelen met elkaar te vergelijken.

Voor- en nadelen chemische koudemiddelen
Op het moment dat een datacenter gebruik maakt van een chemisch koudemiddel, scoren zij in de categorie vervuiling iets minder goed dan bij natuurlijke koudemiddelen, geeft Van Leerdam aan. Maar chemische koudemiddelen presteren vaak weer beter als het gaat om het rendement van het koelsysteem.

'Natuurlijk koudemiddelen hebben een groener imago gekregen dan terecht is', zegt Van Leerdam. 'Maar als organisaties ook het energieverbruik in ogenschouw nemen, zullen zij ervaren dat zij niet alleen beter scoren met duurzaam ondernemen. Zij kunnen met chemische koudemiddelen ook aanzienlijke besparingen realiseren op hun energierekening. Het is daarom van belang om een goede berekening te maken van het meest effectieve koudemiddel.'

Over Alklima
Alklima bv is opgericht in 1994 als exclusief importeur van Mitsubishi Electric Cooling & Heating. In haar ruim vijftienjarig bestaan is Alklima uitgegroeid tot een vooraanstaande speler in de Nederlandse klimaatmarkt.
Enerzijds hebben wij de traditionele rol van exclusieve importeur van het gerenommeerde merk Mitsubishi Electric Cooling & Heating. Dit betekent permanente logistieke, commerciële en technische ondersteuning aan onze klanten. Mitsubishi Electric Cooling & Heating wordt uitsluitend geleverd via installatiebedrijven die STEK- en F-gassen gecertificeerd zijn. Dit om de kwaliteit van het product en die van de installatie te waarborgen.

Anderzijds is Alklima voor complexe klimaatvraagstukken een vraagbaak voor adviesbureaus, architecten, energieleveranciers, overheidsinstanties, etc. Alklima vervult daardoor een centrale, coà¶rdinerende rol om te allen tijde aan de tech nische en budgettaire wensen van de eindgebruiker te voldoen. Ons ervaren team van specialisten is continu bezig om merkbare meerwaarde te leveren. Alklima verzorgt bovendien de permanente vorming en opleiding van erkende installateurs en hun personeel. Daarmee is de installateur meer dan een partner; hij of zij is een ambassadeur.

Kijk voor meer informatie op www.alklima.nl/

Contact
Martijn Koebrugge
Hoofd marketing en communicatie
Alklima B.V.
+31 (0)78-651 00 00
[email protected]

Aleksandra Andjelic
Co-Workx
+31 (0)6-24 24 56 79
[email protected]