Chinese en Nederlandse deskundigen op het gebied van intellectueel eigendom gaan nauwer samenwerken om ervoor te zorgen dat de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in China verder verbetert en de bewustwording hierover toeneemt.

Een goede IPR (Intellectual Property Rights)-strategie en de invoering daarvan binnen Chinese bedrijven kan China helpen een land van innovatie te worden. Dit hebben staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken, Ruud Peters van Philips en de heer Chen Zhixing, directeur van het Shanghai Intellectual Property Rights Agency (SIPA) vandaag gezegd tijdens een persconferentie voorafgaand aan het seminar ‘Corporate IPR Management’. Dit seminar, georganiseerd door deze drie partijen, vindt morgen plaats in Shanghai.

China is in de afgelopen jaren overgegaan tot verregaande implementatie van wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom (IE). Bij economische vooruitgang speelt innovatie van producten en diensten een belangrijke rol. Een goed intellectueel eigendoms systeem is daarbij essentieel aangezien het bedrijven in staat stelt hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling terug te verdienen, bijvoorbeeld door het verlenen van licenties aan andere bedrijven. Daarnaast zijn octrooien openbaar waardoor anderen weer kunnen voortborduren op de gepubliceerde kennis.  Buitenlandse bedrijven zullen sneller investeren in China als zij er zeker van zijn dat er een goed intellectueel eigendoms systeem aanwezig is.  Hierbij is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de regels (‘playing by the rules). Bescherming en vooral handhaving van intellectuele eigendomsrechten zijn voorwaarden voor innovatie. Een goed IPR-systeem is noodzakelijk om een gelijk speelveld voor vrije wereldhandel te realiseren en een klimaat van vertrouwen en creativiteit te laten ontstaan.

Nederland, dat al bijna een eeuw een solide intellectueel eigendomssysteem heeft, ziet voor zichzelf een rol weggelegd om China te ondersteunen bij de invoering van een IE-strategie binnen Chinese bedrijven. Tijdens het seminar zal het  dan ook vooral gaan om uitwisseling van kennis en ervaring met Chinese lokale bedrijven en overheidsbeambten. Onderwerpen die op de agenda staan zijn: het internationale IE speelveld, strategisch IE management binnen bedrijven en IE bescherming en handhaving in China en Europa. Op het seminar zullen naast Chinese deskundigen ook IE experts spreken van het Ministerie van EZ, de Europese Commissie, Philips en DSM.

De staatssecretaris nodigde tevens een Chinese delegatie van SIPA uit naar Nederland te komen om te laten zien hoe Nederland omgaat met intellectuele eigendomsrechten. 

Van Gennip brengt op dit moment een bezoek aan China met een handelsmissie van ongeveer 50 bedrijven.

bron:EZ