Tijdens de ontmoeting van staats- en
regeringsleiders, ministers van Defensie en Buitenlandse zaken in
Riga is afgesproken dat de NAVO de ISAF-missie in Afghanistan
slagvaardiger maakt. De bondgenoten beloofden tijdens de NAVO-top
op 28 en 29 november versterkingen en grotere flexibiliteit voor de
troepenmacht van de alliantie in Afghanistan. Momenteel bestaat
deze uit zo´n 32.000 militairen, waarvan een kleine
zeventienhonderd uit Nederland.

De Verenigde Staten en de landen die
eenheden in het onrustige zuiden van Afghanistan hebben
gestationeerd, hadden aangedrongen op verdere uitbreiding en
flexibilisering van ISAF. Spanje, Bulgarije en NAVO-partnerland
Macedonië beloofden extra militairen. Duitsland, Frankrijk,
Spanje en Italië zegden uiteindelijk toe in noodgevallen
soldaten te zullen leveren voor Zuid-Afghanistan. Deze landen
hebben nu vooral militairen ingezet in gebieden waar relatief
weinig wordt gevochten. Voor permanente stationering van troepen in
het zuiden voelen zij niet veel.

Secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer
was tevreden met dit resultaat. "In een noodgeval zullen ze elkaar
steunen. Dat is de meest fundamentele demonstratie van solidariteit
binnen de NAVO", aldus de Nederlander.

Op de top in Riga verklaarde de NAVO
bovendien dat de Nato Response Force (NRF) klaar is om volledig
operationeel te worden. Met deze snelle reactiemacht houdt het
bondgenootschap steeds circa 25.000 man paraat staan om overal ter
wereld in actie te kunnen komen. Nederland levert in 2008 een half
jaar lang troepen, samen met Duitsland.

bron:MinDef