De staf van 1 Duits-Nederlandse Legerkorps
neemt de komende weken deel aan Baltic Diamond. In deze
NAVO-oefening werkt het korps toe naar de eerste helft van 2008 als
het de landmachtbijdrage levert aan de snelle reactiemacht van de
NAVO.

De oefening, waar land, lucht als
zeestrijdkrachten samen aan meedoen, vindt van 14 tot en met 25 mei
plaats in Noord-Europa. De Nederlandse luitenant-generaal Tony van
Diepenbrugge heeft als commandant zijn commandopost en staf
opgeslagen in het marinefregat Hr.Ms. De Ruyter.

De NATO Response Force, zoals de snel
inzetbare reactiemacht van de 26 NAVO-lidstaten heet, test met drie
gelijktijdige oefeningen haar inzetbaarheid. Baltic Diamond is de
eerste van een serie van drie oefeningen om klaar te stomen voor de
NRF-standby fase de eerste helft van volgend jaar. In september
volgt de oefening Noble Light, waaraan bijna 10.000 soldaten
deelnemen, en in december de oefening Steadfast Jaw: Van
Diepenbrugge is ervan overtuigd dat zijn soldaten en eenheden
vervolgens zo goed getraind en geïntegreerd zijn dat de NAVO
een prachtig instrument heeft om in ze zetten in de brandhaarden
van de wereld.

Van Diepenbrugge die normaal gesproken met
zijn eenheid in Munster huist, gaf aan dat de samenwerking tussen
de NAVO lidstaten op logistiek gebied een enorme vlucht heeft
genomen. Als praktische voorbeelden noemde hij de supranationale
coördinatie van de goederenstromen en het afstemmen van de
inzet van schaarse middelen zoals vliegtuigen en helikopters voor
het transport van gewonden.

De NATO Response Force is een onderdeel
van de NAVO dat snel en wereldwijd inzetbaar is. Het bestaat uit
land, lucht, zee en speciale strijdkrachten. De manschappen kunnen
binnen vijf dagen wereldwijd inzetbaar zijn en vervolgens minimaal
dertig dagen actief.

bron:MinDef