Sinds 2 augustus is er een elektronische variant van de Bijschrijfbijbel beschikbaar onder de naam MijnBijbel. Via www.mybible.nl (het url adres bestaat uit de Engelse vertaling van het woord MijnBijbel) is het nu mogelijk een bijbel met eigen opmerkingen en favoriete bijbelteksten te lezen en bij te houden.

Op MijnBijbel is De Nieuwe Bijbelvertaling weergegeven. Om van alle persoonlijke opties binnen MijnBijbel gebruik te maken moet men zich op www.mybible.nl aanmelden. Na aanmelding worden er inloggegevens toegestuurd en krijgt men toegang tot de eigen Bijschrijfbijbel. MijnBijbel kan, indien gewenst, ook gedeeld worden met meerdere mensen, bijvoorbeeld een gezamenlijke bijbelstudiegroep.

De website is een samenwerkingsproject tussen het NBG en Steven Voorn van Flaire. Steven Voorn ontving in 2005 een eervolle vermelding voor zijn inzending bij de Rainbow Bible Award, de internet ontwerpwedstrijd van het NBG. De techniek die hij voor zijn site ontwikkelde, is in opdracht van het NBG verder ingezet voor de elektronische versie van de Bijschrijfbijbel. Er zijn plannen om in de toekomst een functionaliteit te ontwikkelen die het mogelijk maakt Bijbelteksten aan elkaar te verzenden.

De Rainbow Bible Award is de prijs die wordt uitgereikt aan de beste nieuwe Bijbelwebsite. Ook dit jaar wordt de Rainbow Bible Award uitgereikt. Deelnemers kunnen tot 15 september a.s. websites inzenden. 

bron:PKN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular