Het NCRV-radioprogramma Schepper & Co
staat op zondag 24 december in het teken van kerst in Uruzgan. De
kerstperiode is voor veel militairen die in het buitenland gelegerd
zijn een bijzondere tijd. Ze zijn ver weg van huis op missie, maar
verlangen juist dan naar familie en vrienden, aldus de omroep in
een persbericht.

Schepper & co volgde de afgelopen
maanden dominee Henk Fonteijn en aalmoezenier Ron van der Vring
tijdens hun werkzaamheden bij de Nederlandse militairen in de
Afghaanse provincie Uruzgan. In de uitzending zijn fragmenten te
horen uit hun dagboek en reportages vanuit Uruzgan over verlangen,
kerst en de rol die Bijbel en geloof hierin spelen.

Op Eerste Kerstdag zendt het programma
Stand.café gedeelten uit van de kerstdienst in het Afghaanse
Kandahar met voorganger Ron van der Vring. In de studio een gesprek
met dominee Henk Fonteijn, die weer terug is in Nederland. De
kerstdienst is een coproductie met Radio Nederland Wereldomroep,
die de opnames van de dienst ter plaatse verzorgt.

Bron: IKON