De terroristische dreiging voor Nederland blijft substantieel. Weliswaar neigt een combinatie van sommige elementen in het dreigingsbeeld naar een afname van de dreiging. Maar de verzwarende factoren als de aanzienlijke dreiging tegen andere Europese landen, transatlantische bondgenootschappen en het westen in het algemeen zijn redenen om het huidige dreigingsniveau te handhaven. Nederland blijft als onderdeel van het westen een potentieel doelwit van terroristen. Tevens blijken kleine kringen van radicale moslims bijzonder licht ontvlambaar. Die lichte ontvlambaarheid kan leiden tot spontane uitbarstingen van individuen en groepjes. De afgelopen periode ging er van de bekende terroristische netwerken geen concrete dreiging uit en is er geen opvallende interesse voor Nederland vanuit internationale jihadistische netwerken geconstateerd. Daarnaast heeft de eerder geconstateerde toename van weerbaarheid van de moslimgemeenschap zich doorgezet. Dit zijn de voornaamste conclusies in het driemaandelijkse Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), waarvan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag een samenvatting naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De aanhoudende radicalisering onder (jonge) moslims blijft een zorgwekkende ontwikkeling hoewel dat ook weerstand onder de moslimgemeenschap doorzet. Deze toenemende radicalisering blijkt ondermeer uit de toename van de belangstelling van Nederlandse studenten voor religieuze studies in het Midden-Oosten. Ook valt steeds meer op dat beïnvloedbare tieners in de omgeving van jihadistische netwerken verkeren onder wie steeds meer Nederlandse jongeren van Turkse afkomst. Waren in het verleden incidenteel personen die opdoken in deze lokale jihadistische netwerken, nu lijken kleine groepen jongeren als geheel vatbaar te worden voor de radicale Islam. Frustratie over de positie van moslims in Nederland en de woede over gebeurtenissen in de conflictgebieden geven
voeding aan het gevoel 'iets' te moeten doen. Ten slotte valt op dat op internet ook sommige populaire, neutrale websites op verholen wijze als platform voor de radicale islamitische propaganda worden gebruikt.

De zorg om polarisatie blijft onverminderd. Daar dragen ook rechts-extreme uitingen aan bij. In de afgelopen periode was er sprake van diverse gevallen interetnisch geweld.

bron: NCTb