Op vrijdag 22 april 2005 om 10.00 uur luidt mevrouw Nebahat Albayrak de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Mevrouw Albayrak is namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Zij wordt, voorafgaand aan de kaasmarkt ontvangen in het stadhuis door de burgemeester mevrouw M. van Rossen.

Mevrouw mr. N. Albayrak was o.m. werkzaam bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding in Utrecht, het bureau Internationale zaken en Europese zaken van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en bij de directie Coà¶rdinatie Integratiebeleid minderheden, bij datzelfde ministerie.
Vanaf mei 1998 is mevrouw Albayrak lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de Partij van de Arbeid. Zij is namens deze fractie onder meer woordvoerder voor internationaal recht en voor Europa. Voorts is ze lid van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Justitie en Defensie. Van de laatstgenoemde commissie is ze voorzitter.

Mevrouw Albayrak is van Turkse afkomst. Ze sprak afgelopen najaar in Alkmaar tijdens het congres over "40 jaar arbeidsmigratie" . Bij die gelegenheid werd stil gestaan bij het feit dat 40 jaar geleden de eerste gastarbeiders uit Zuid-Europese landen, waaronder Turkije, in Alkmaar kwamen wonen en werken.

Na het luiden van de bel krijgt mevrouw Albayrak een rondleiding over de kaasmarkt en wordt een bezoek gebracht aan de kaasdragerskamer.

bron:Gemeente Alkmaar