(Persbericht) Nedasco B.V. 3 november 2011

Per 3 november breidt serviceprovider Nedasco zijn bestaande volmacht Anker uit met zakelijke rechtsbijstandverzekeringen: de Anker Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep en de Anker Eigen Jurist Polis ZZP. Bovendien kunnen tussenpersonen de Anker Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep gemakkelijk offreren en vergelijken via ATOSI. Eerder ontving Nedasco al een volmacht van Anker voor haar particuliere rechtsbijstandverzekering: de Anker Eigen Jurist Polis Persoon & Gezin.

Met de uitbreiding van de rechtsbijstandvolmacht van Anker versterkt Nedasco zijn distributiepositie. à¢â‚¬Å“Wij streven ernaar om een zo volledig mogelijk productassortiment aan te bieden aan onze tussenpersonen. De zakelijke rechtsbijstandproducten van Anker zijn een waardevolle aanvulling op ons aanbod, naast de producten van DAS, ARAG en AEGONà¢â‚¬, aldus directeur Tim Schoonbergen.

Anker zakelijke rechtsbijstandproducten
Nedasco breidt zijn assortiment uit met twee zakelijke rechtsbijstandproducten van Anker:
- Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep
- Eigen Jurist Polis ZZP
Voor beide varianten staat het rechtstreekse en persoonlijke contact met de eigen jurist voorop. Kenmerkend voor de rechtsbijstandproducten is het scherpe tarief, de uitgebreide standaarddekking en het maatwerk voor specifieke situaties.

Nedasco breidt zakelijke offertetool uit met zakelijke rechtsbijstand van Anker
Voor de ruim 1.100 tussenpersonen betekent dit onder meer dat ze in de zakelijke offerte- en vergelijkingstool (ATOSI), naast de maatschappijen DAS, ARAG en AEGON, ook Anker kunnen offreren en vergelijken. Met ATOSI kan de assurantietussenpersoon de zakelijke producten van acht verzekeraars offreren in à©à©n pakket: het Nedasco Voordeelpakket Bedrijven. Vooralsnog is de Anker Eigen Jurist Polis ZZP niet opgenomen in ATOSI.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nedasco B.V.
Wilco Groot
T: 033 - 46 70 910
M: 06 55 728 191
E: [email protected]

Over Nedasco
Nedasco, serviceprovider voor schadeverzekeringen, beschikt over 30 volmachten van verzekeringsmaatschappijen en bedient met ruim 120 medewerkers meer dan 1.100 assurantietussenpersonen. Tussenpersonen met een aanstelling bij Nedasco kiezen voor gemak, professionaliteit in uitvoering en vereenvoudiging van hun administratie. Via à©à©n digitaal portaal
-Nedasco ServiceNet- zijn de producten van vrijwel alle verzekeraars toegankelijk en kunnen daar worden vergeleken, aangevraagd en beheerd. Nedasco is onderdeel van AEGON Nederland.
Zie voor meer informatie www.nedasco.nl.