Toegenomen terroristische activiteiten maken het wereldwijd steeds riskanter om zaken te doen. De situatie in Nederland is zelfs meer verslechterd dan in ieder ander land. In Nederland geldt momenteel een verhoogd (´elevated') risico voor terroristische aanslagen, terwijl dit risico een jaar geleden nog als laag (´low'), twee treden gunstiger, werd beoordeeld. Dit blijkt uit de Terrorism Risk Map 2005 die Aon vandaag bekendmaakt.

Op basis van deze uitgave, de tweede in een nieuwe jaarlijkse reeks, worden de omvang en aard van terreurdreigingen over de hele wereld in kaart gebracht. Van de 31 landen die dit jaar een hoger terreurrisico kennen, bevindt zich bijna de helft (48%) in West-Europa. Nederland, België, Duitsland en Denemarken hebben een hogere risicobeoordeling gekregen vanwege toegenomen extremistische activiteiten onder de eigen islamitische bevolking. De meest recente uiting hiervan was de moord op cineast Theo van Gogh in november 2004, uitgevoerd door een islamistische extremist van Marokkaanse afkomst.

De angst dat moslimextremisten mogelijk willen proberen aanslagen te plegen om de Britse verkiezingen op 5 mei te beïnvloeden, draagt bij aan de risicobeoordeling van Groot-Brittannië. Deze is met een ´verhoogd risico' gelijk gebleven aan die van vorig jaar.

De Terrorism Risk Map laat zien dat deelname aan de Irak-coalitie onder Amerikaanse leiding heeft geleid tot een hoger terreurrisico in landen zoals Polen, Estland en Australië. Er bestaat ongerustheid dat Al-Qaida en andere internationale terreurorganisaties gebruik zouden kunnen maken van anti-westerse sentimenten om in de toekomst ook in deze landen terreuraanslagen te plegen. Bedrijven die uit deze landen afkomstig zijn, dienen zich bewust te zijn van de dreiging voor hun vestigingen en medewerkers in het buitenland. Dit blijkt onder meer uit incidenten zoals de aanslag op de Australische ambassade in Indonesië, de recente bomaanslag op een Britse schouwburg en school in Qatar en uit de verijdelde poging om de Italiaanse ambassade in Libanon op te blazen.

"Terrorisme is geen nieuwe dreiging en veel internationale ondernemingen houden zich terecht al langere tijd bezig met de risico's voor hun activiteiten in het Midden-Oosten, Afrika en de Perzische Golf. Hoewel bedrijven zich bewust moeten blijven van het wereldwijde beeld, blijkt uit de Terrorism Risk Map voor 2005 dat er ook reden is voor waakzaamheid in de zogeheten ´veilige' Europese landen", zegt Justin Priestley, Director bij de Aon Crisis Management Division.

"Bedrijven moeten zoveel mogelijk kennis verwerven over de risico's waarmee ze geconfronteerd worden en over de mate waarin ze aan die risico's blootstaan. Zo kunnen de menselijke en financiële impact van eventuele aanslagen tot een minimum worden beperkt. Vervolgens kunnen bedrijven bepalen hoe zij optimaal kunnen investeren in verzekeringen en procedures voor het beheersen van terreurrisico's", zegt Justin Priestley.

bron:AON