Elke dag sterven er zo'n 26.000 kinderen
voordat ze de leeftijd van 5 jaar bereiken. Hun dood kan vaak door
eenvoudige maatregelen als inenting tegen DKTP voorkomen worden. Om
voor 2015 de kindersterfte terug te dringen is een extra inzet
nodig. Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) heeft
daarom dinsdag besloten de bijdrage voor kindervaccinaties en
betere gezondheidssystemen te verhogen via de GAVI Alliance. Veel
kinderen in arme landen moeten het in hun eerste levensjaren zonder
vaccinatie stellen waardoor ze vatbaarder zijn voor
infectieziekten. Een kwart van de meer dan 10 miljoen kinderen die
ieder jaar sterven zou met de standaardinenting zoals we die in
Nederland kennen gered zijn.

Voor de komende vier jaar heeft Nederland
bijna E 100 miljoen toegezegd voor wereldwijde kindervaccinatie en
versterking van gezondheidssystemen. 'We zijn dankbaar dat de
Nederlandse regering opnieuw haar steun toezegt en deze zelfs
uitbreidt. Een erkenning van de succesvolle aanpak van GAVI',
aldus Julian Lob-Levyt, Executive Secretary van de GAVI Alliance.
GAVI en de Nederlandse regering streven hetzelfde doel na: het
drastisch verminderen van kindersterfte en het terugdringen van
armoede in ontwikkelingslanden. Dankzij deze nieuwe fondsen kunnen
wij nu ook nieuwe en nog te weinig toegepaste vaccins zoals
hepatitis B, hib en gele koorts brengen naar de kinderen die ze het
hardst nodig hebben en werken aan robuustere
gezondheidsystemen.

Sinds 2000 hebben GAVI en haar partners
meer dan 1,7 miljoen voortijdige sterfgevallen

kunnen voorkomen door de vaccinatie van
kinderen te ondersteunen. Hierbij werd in meer

dan 70 ontwikkelingslanden gebruik gemaakt
van een nieuwe generatie vaccins tegen

dodelijke ziekten.

Van Ardenne: 'GAVI is een voorbeeld van
een dynamische publiek-private partnership, die tastbare resultaten
oplevert met kosteneffectieve investeringen. Ik ben onder de indruk
van de cijfers: 15 miljoen kinderen meer hebben tussen 2000 en 2005
baat gehad bij basisvaccins en nog eens 115 miljoen kinderen hebben
geprofiteerd van nieuwe en te weinig gebruikte vaccins. Ook
stimuleren GAVI en haar partners de industrie nieuwe vaccins te
ontwikkelen voor de allerarmsten door het voortouw te nemen bij
innovatieve inspanningen om de aanschaf van deze vaccins in de
toekomst te financieren', aldus minister Van Ardenne.

Tijdens het staatsbezoek aan Nederland was
Hare Majesteit Koningin Rania Al-Abdullah van Jordanië,
bestuurslid van het GAVI-Fund, vol lof over de Nederlandse regering
wegens haar voortrekkersrol bij ontwikkelingssamenwerking: 'Ik ben
zeer verheugd dat de Nederlandse regering en in het bijzonder haar
minister voor Ontwikkelingssamenwerking, mevr. Van Ardenne, opnieuw
uitgebreide financiële steun biedt aan de GAVI Alliance. Hun
betrokkenheid en inzet om kwetsbare kinderen te redden en hun
vooruitzichten in de armste landen te verbeteren strekt niet alleen
tot voorbeeld maar herinnert ons er ook aan hoe zeer wij als een
grote wereldfamilie op elkaar zijn aangewezen. Als we de handen
ineen slaan, kunnen we werkelijke, duurzame veranderingen
teweegbrengen'.

Nederland staat pal achter de Millennium
Ontwikkelingsdoelen en onderkent dat de

inspanningen van GAVI van essentieel
belang zijn voor het verwezenlijken van het

millenniumdoel op het gebied van
kindergezondheid. MDG4 houdt in dat de sterfte onder

kinderen in 2015 met twee derde moet zijn
teruggedrongen. De Nederlandse regering spant zich bovendien
voortdurend in om de kwaliteit en doeltreffendheid van de

ontwikkelingshulp te verbeteren. Dit sluit
aan bij het streven van GAVI naar effectieve en duurzame
ontwikkeling door middel van programma's op initiatief van de
landen zelf en een gecoördineerde aanpak door de donoren.

bron:BZ