Minister Bos (Financiën) heeft op 7
mei 2007 de eerste nationale verklaring in Europa overhandigd aan
Europees Commissaris Kallas. Nederland geeft daarmee zekerheid over
de rechtmatige besteding van landbouwgelden. Het derde
kabinet-Balkenende heeft in 2006 besloten op vrijwillige basis een
nationale verklaring in te voeren.

De Europese Rekenkamer heeft al twaalf
jaar geen zekerheid kunnen geven over een rechtmatige besteding van
de Europese begroting. 80% van de Europese gelden wordt in de
lidstaten zelf beheerd. Nederland wil aantonen dat een nationale
verklaring kan bijdragen aan een betere verantwoording van de
EU-gelden. De nationale verklaring geeft ook aan dat de
financiële beheerssystemen op orde zijn.

De verklaring is nu voor de landbouwgelden
afgegeven. De komende jaren wordt deze geleidelijk uitgebreid naar
de structuurfondsen en de afdracht van de eigen middelen.

Voorbehoud

Bij de nationale verklaring is een
voorbehoud gemaakt over cross compliance. Dit zijn de aanvullende
voorwaarden van de Europese Commissie over milieu, dierenwelzijn en
voedselveiligheid.

Deze regels zijn complex en vergen
interpretatie. Nederland is hierover nog in gesprek met de Europese
Commissie.

Bron:MinFin