Nederland en China gaan elkaars diploma.s in het voorgezet onderwijs erkennen, waardoor het voortaan gemakkelijker wordt een vervolgopleiding in het hoger onderwijs (HO) in Nederland of China te doen. Minister Van der Hoeven van onderwijs en haar Chinese collega minister Zhou Ji hebben hiertoe maandag 30 mei in Beijing een verdrag ondertekend. 

Het verdrag versterkt de intensieve samenwerking die Nederland en China nu al hebben op het gebied van HO. In Nederland studeren ongeveer 8.000 Chinezen aan HBO-instellingen of universiteiten, in China gaat het daarbij om ongeveer 70 Nederlanders.  
 
Het verdrag volgt op eerdere afspraken tussen Europese landen onderling (Bologna-verklaring in 1999) om te komen tot een grotere vergelijkbaarheid in het HO. Die vergelijkbaarheid is wenselijk omdat de internationale mobiliteit op de arbeidsmarkt steeds verder toeneemt en studenten meer en meer kiezen voor internationale leerroutes. 
 
bron:OCW