Nederland financiert op grote schaal de uitstoot van broeikasgassen in het buitenland. Dit gebeurt bijvoorbeeld via projecten van de Wereldbank, zo stelt het onderzoek dat Milieudefensie vandaag publiceert. De reductie van broeikasgassen in eigen land wordt door deze financiering volledig teniet gedaan. 'De Nederlandse handtekening onder het klimaatverdrag van Kyoto blijkt geen cent waard,' aldus Donald Pols, campagneleider Klimaat en Energie bij Milieudefensie.

Nederland, zo blijkt uit het onderzoek van Milieudefensie, draagt de komende vijf jaar 4 miljard euro bij aan zogeheten multilaterale banken in de vorm van directe betalingen en garanties. Deze banken, zoals de Wereldbank en Europese Investeringsbank, investeren meer dan 90 procent van hun energiebudget in olie en ander fossiele brandstofprojecten. De primaire begunstigden blijken vaak oliemultinationals als Shell te zijn. De jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen die Nederland op deze manier financiert, bedraagt 120 tot 220 megaton van het broeikasgas CO2. Dit is zes tot elf keer zo veel uitstoot als Nederland jaarlijks in eigen land aan CO2 wil terugdringen in het kader van het klimaatverdrag van Kyoto!

Milieudefensie wil dat het kabinet stopt met de financiering van projecten die klimaatverandering aanjagen, waardoor alle beleidsinspanningen in eigen land volledig om zeep worden geholpen. Daarnaast moet Nederland bij de Wereldbank en andere ontwikkelingsbanken aandringen dat hun investeringen aantoonbaar bijdragen aan armoedeverlichting door duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat de banken hun reserves gaan gebruiken om te investeren in duurzame energie.
'Belastinggeld moet worden gebruikt om duurzame doelen te dienen en niet om oliemultinationals te subsidiëren,' aldus Donald Pols.

Cijferoverzicht:
- Nederlandse bijdrage aan multilaterale banken van 2002 - 2006: 4 miljard euro.
- Nederlandse binnenlandse uitstoot broeikasgassen in à©à©n jaar: 213 megaton CO2 (2003).
- Nederlandse aandeel broeikasgassen in projecten multilaterale banken: 120 - 220 megaton CO2 per jaar.
- Nederlandse binnenlandse Kyoto-reductiedoelstelling: 20 megaton CO2 per jaar.

Milieudefensie roept de Tweede Kamer op de miljardenstroom richting multilaterale banken strenger te controleren. De Nederlandse bijdragen aan deze banken moeten worden verbonden aan de voorwaarde dat zij hun doelstelling van armoedeverlichting door duurzame ontwikkeling waarmaken.

bron:Milieudefentie