Donderdag heeft Minister Bert Koenders
(Ontwikkelingssamenwerking) ‘Resultaten in Ontwikkeling,
2005-2006’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze tweede
Resultatenrapportage over ontwikkelingssamenwerking maakt duidelijk
dat met goede ontwikkelingssamenwerking belangrijke resultaten zijn
te boeken en het halen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen
dichterbij komt.

Minister Koenders in een toelichting: "Ik
vind de Resultaten Rapportage belangrijk voor het afleggen van
rekenschap aan het parlement en de Nederlandse samenleving. Door
concrete resultaten zichtbaar te maken komt
ontwikkelingssamenwerking ook tot leven."

De vele voorbeelden laten zien in welke
landen Nederland samenwerkt in de strijd tegen armoede. Hoe de
Nederlandse inzet er precies uitziet wordt duidelijk, evenals wat
daarmee wordt bereikt op de korte en langere termijn. De rapportage
geeft ook aan welke hordes nog moeten worden genomen.

Positieve resultaten zijn geboekt op het
gebied van basisonderwijs. In Uganda en Zambia gaan nu veel meer
jongens en meisjes naar school. Minder goed zijn de resultaten als
het gaat om gezondheidszorg voor moeder en kind. “Er zal nog
meer geld en aandacht nodig zijn voor basisgezondheidszorg om ook
de moeder- en kindsterfte terug te dringen,” concludeert
minister Koenders.

Deze tweede Resultaten Rapportage gaat
breder en dieper dan de eerste uitgave. Er is dit keer niet alleen
gekeken naar de hulp van Nederland direct aan het partnerland
(bilateraal), maar ook naar de hulp via de internationale
organisaties en instellingen (multilateraal). Voor het eerst is er
ruime aandacht voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in
ontwikkelingslanden. Economische groei, zowel in de stad als op het
platteland, zorgt voor werkgelegenheid en inkomen. Dit is cruciaal
om armoede terug te dringen. Economische ontwikkeling vormt de
basis voor elk land om op eigen benen te kunnen staan. Een goed
voorbeeld is Vietnam, dat zich in razend tempo ontwikkelt.

Uit het rapport blijkt dat de beste
resultaten gehaald worden in relatief veilige, stedelijke gebieden.
Minister Koenders in zijn toelichting: “Willen we de
versnelling inzetten om de Millennium Ontwikkelingsdoelen,
halvering van de armoede in 2015, wereldwijd dichterbij te brengen,
dan is de meeste winst te boeken in Afrika, ook in landen waar het
conflict net is beëindigd en in moeilijk bereikbare
gebieden.”

bron:BZ