PERSBERICHT

Nederland in 2035 onafhankelijk van fossiele brandstoffen

AMSTERDAM Nederland kan binnen 25 jaar onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. En internationale koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Aldus Anne-Marie Rakhorst, vooruitlopend op de presentatie van haar boek Nieuwe Energie; Nederland na het fossiele tijdperk.

Onderzoek laat zien dat de markt van duurzame energietechnologie wereldwijd zal groeien van 340 miljard euro in 2008 tot tussen de 800 en 1200 miljard euro in 2020. De Nederlandse markt op het gebied van duurzame energie groeit met 13 tot 17 procent per jaar harder dan de wereldmarkt en zal in 2020 een omvang bereiken van tussen de 10 en 16 miljard euro. à¢â‚¬Å“Dan hoef je toch niemand meer uit te leggen dat het loont om te investeren in duurzaamheid?à¢â‚¬, aldus de directrice van ingenieurs- en adviesbureau Search.

Winst
Het achterliggende verhaal is bekend: fossiele brandstoffen raken op, grondstoffen worden schaars, energieprijzen stijgen en de klimaatdiscussie verhevigt. Vroeg of laat zullen we aan de slag moeten met andere, duurzame oplossingen. De boodschap van Rakhorst luidt: à¢â‚¬Å“We kunnen afwachten tot het zo ver is, of we kunnen pro-actief handelen en ons de ambitie stellen om in 2035 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en internationaal koploper te zijn op dit gebied. Dat betekent niet alleen winst voor mens, aarde, maar ook voor de economie. Gelukkig zien steeds meer mensen dit in en komt het land in beweging: in Groningen wordt geëxperimenteerd met een SMART-grid, de provincie Utrecht slaat de handen ineen met klimaatgoeroe Rifkin en duurzaam bouwen begint steeds meer norm te worden.
à¢â‚¬Å“Natuurlijk gaat hier een transitiefase aan vooraf waarin ons nog diverse uitdagingen staan te wachten op het gebied van bijvoorbeeld opslag van energie, consumentvriendelijke domotica of het creëren van een passende infrastructuur om iedereen van stroom, warmte en koeling te kunnen voorzien.à¢â‚¬

Duurzame voorvechters
De visie op de toekomst, de transitiefase en vele voorbeelden en best practices beschrijft Rakhorst in het boek Nieuwe Energie; Nederland na het fossiele tijdperk. Het boek kwam tot stand met medewerking van duurzame voorvechters als Ruud Lubbers, Wubbo Ockels, Hermann Scheer, Gunter Pauli en Jeremy Rifkin. à¢â‚¬Å“Stuk voor stuk inspirerende mensen met een duurzame kijk op de wereld en die laten zien dat het anders kan. Of beter nog: dat het anders mà³età¢â‚¬. Het boek wordt op 20 augustus gepresenteerd in de Hermitage te Amsterdam tijdens SAIL 2010.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
De boekpresentatie van ´Nieuwe Energie; Nederland na het fossiele tijdperk‘˜ is op 20 augustus in Hermitage te Amsterdam. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd bij deze bijzondere gelegenheid (met onder andere Elsemieke Havenga, Gunter Pauli, Wubbo Ockels en de Nationale DenkTank) aanwezig te zijn. U ontvangt hiervoor nog een officiële uitnodiging. Neem voor vragen of meer informatie hierover contact op met Marieke Hoezen via tel. 0413 - 29 29 82 of per e-mail [email protected]

Anne-Marie Rakhorst is ondernemer, CEO van Search en veelgevraagd spreker voor congressen en evenementen waarbij de thema's maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling centraal staan. Rakhorst schreef eerder de boeken ´De winst van duurzaam bouwen‘˜ en ´Duurzaam ontwikkelenà¢â‚¬¦ een wereldkans‘˜. Ook bracht ze de Nederlandse vertaling van de internationale bestseller ´Cradle to Cradle‘˜ op de markt. Rakhorst is in actief in diverse commissies, waaronder de Urgenda, de Amsterdamse Klimaatraad en de Club van Rome. In 2000 werd zij uitgeroepen tot Zakenvrouw van het jaar.