Op 1 januari 2007 introduceert de
Rijksdienst voor het Wegverkeer(RDW) het transitokenteken. Met dit
nieuwe tijdelijke kenteken mogen voertuigen zonder (Nederlands)
kenteken toch van de weg gebruik maken, zowel in Europa als
wereldwijd. Met dit nieuwe kenteken lost de RDW een groot deel van
de doorvoerproblemen voor de voertuig- en exportbranche op.

Het transitokenteken en daarbij behorende
bewijs vervangt het zevendaagse kenteken, dat nog tot 1 juli 2007
voor doorvoer gebruikt kan worden. 'Het zevendaagse voldeed niet
aan de internationale regels', zegt Johan Hakkenberg, algemeen
directeur van de RDW. 'Maar bij gebrek aan beter gebruikten
ondernemers het ook voor vervoer in het buitenland. Bij
staandehouding in het buitenland leverde dat natuurlijk problemen
op. Met het transitokenteken is dat verleden tijd.'

Het transitokentekenbewijs voldoet aan de
eisen die in internationale verdragen zijn vastgelegd. Daarmee is
het transitokentekenbewijs niet alleen geldig in Nederland, maar
wereldwijd. Met één Nederlands transitokentekenbewijs
kan dus de doorvoer door heel Europa en ook daarbuiten geregeld
worden. Het transitokentekenbewijs kent een vormgeving die afwijkt
van de reguliere Nederlandse kentekenbewijzen. Het document, dat 14
dagen geldig is, is uitgerust met hoogwaardige veiligheidskenmerken
die ervoor zorgen dat het document moeilijk na te maken is.

De aanvraag van een transitokenteken moet
gebeuren bij een RDW-keuringsstation. De RDW moet namelijk de
identiteit van het voertuig onderzoeken. De kosten van het
onderzoek en het transitokentekenbewijs bedragen 62,00 euro. Van de
voertuigen die de APK-plichtige leeftijd hebben bereikt en geen
APK-certificaat uit een EU-land kunnen overleggen, controleert de
RDW ook de technische staat. De kosten hiervan bedragen 37,50 euro
voor lichte voertuigen en 60,00 eruo voor zware bedrijfswagens en
aanhangwagens.

Van 1 januari 2007 tot 1 juli 2007 bestaan
het transitokentekenbewijs en het zevendaagse kentekenbewijs naast
elkaar. Per 1 juli 2007 verliest het zevendaagse kentekenbewijs
zijn geldigheid en kan voor doorvoer alleen nog het
transitokentekenbewijs gebruikt worden. Voor het transitokenteken
wordt dezelfde kentekenplaat gebruikt als voor het
exportkenteken.

Het transitokentekenbewijs is bedoeld voor
doorvoer van voertuigen die geen (Nederlands) kenteken hebben. Vaak
zijn dit voertuigen die afkomstig zijn uit het buitenland en via
Nederland naar een ander buitenland worden gereden. Ook nieuwe
voertuigen komen voor een transitokenteken in aanmerking. Voor de
uitvoer van voertuigen met een Nederlands kenteken over de weg naar
het buitenland, blijft het bestaande exportkenteken met -bewijs het
geschikte middel.

bron:RDW