AMSTERDAM - Het Westland krijgt de eerste drijvende kas ter wereld.
Initiatiefnemers bouw- en infraconcern Dura Vermeer, isolatie- en
systeembedrijf Unidek, kassen- en verwarmingsindustrie Gakon, Van der
Arend Agrotechniek, installatiebedrijf Wilk van der Sande en A&N
Luiten BV Scherminstallaties hebben dit vandaag bekend gemaakt tijdens
de internationale tuinbouwbeurs 'HortiFair' in de Amsterdam RAI.  

 
De kas, een demonstratiemodel, komt te liggen in een bergingsvijver bij
bloemenveiling FloraHolland in Naaldwijk. Deze marktleider in de
internationale sierteelt heeft het gastheerschap voor de Demo Drijvende
Kas op zich genomen vanwege het innovatieve karakter en de verwachting
dat dit initiatief voor de Nederlandse glastuinbouw perspectief biedt
om zich op duurzame wijze verder te ontwikkelen.   
 
Volgens de huidige planning zal in maart 2005 worden gestart met de
bouw van de onderbouw. In het voorjaar 2005 zal het demonstratiemodel
worden geopend. De bouwtijd bedraagt totaal circa tweeënhalve maand,
omdat tussentijds rekening moet worden gehouden met het voldoende
uitharden van het beton. Revolutionair is dat voor het eerst direct op
water zal worden gebouwd en er geen sprake is van het te water laten
van de gehele constructie. Door deze techniek is het mogelijk om een
oneindig groot platform te maken. Dit biedt weer nieuwe mogelijkheden
voor andere drijvende constructies, zoals bijvoorbeeld drijvende
woningen, kantoren en tuinen.  
 
Sinds enige jaren is Dura Vermeer met diverse partijen bezig met het
ontwikkelen van het concept Drijvende kassen. Het demonstratiemodel is
de eerste daadwerkelijke praktijkervaring die wordt opgedaan met
drijvende kassen. De ontwikkeling van het demonstratiemodel heeft circa
twee jaar geduurd.   
 
Drijflichaam  
De Demo Drijvende Kas bestaat uit een drijflichaam met een vlakke
betonnen vloer waarop een kas wordt gebouwd. De kas meet circa
zeshonderd vierkante meter. Het betreft een standaardkas met een
kolomhoogte van 5 meter, kappen van 4 meter 80 en tralies van 9 meter
60 inclusief verwarmings- en koelinginstallatie en scherming. Het
drijflichaam beslaat ongeveer negenhonderd vierkante meter. Het
drijflichaam zal worden opgebouwd uit geëxpandeerd polystyreen, kortweg
EPS en staalvezelbeton. Dat laatste is een innovatieve betonsoort. Door
de toevoeging van staalvezels is het mogelijk een sterke constructie te
maken, zonder dat er eerst wapening moet worden geplaatst in de
bekisting. Met EPS wordt op deze wijze een drijvend raster gevormd. De
EPS-constructie doet tevens dienst als blijvende bekisting voor het
storten van de staalvezelbeton. Door de combinatie van EPS en beton
ontstaat een in principe onzinkbaar drijflichaam dat bovendien vele
malen goedkoper is dan bijvoorbeeld een betonnen constructie.  
 
   
Expositie- en presentatieruimte  
De Demo Drijvende Kas zal een volwaardige kas zijn met verschillende
voorzieningen als kasverwarming- en koeling en schermen en wordt
ingericht als expositie- en presentatieruimte. Het afvalwater van het
demonstratiemodel zal worden verwerkt in een op de kant geplaatste IBA
(Individuele Behandeling Afvalwater). De IBA zuivert het afvalwater. In
de kas zullen verder de nieuwste technieken voor de glastuinbouw en de
mogelijkheden van het concept worden getoond. Het demonstratiemodel
moet bijdragen aan de bekendheid van drijvende concepten en in het
bijzonder drijvende kassen. Vanwege de beperkte grootte, de additionele
voorzieningen en het onderhoud dat dit met zich mee brengt, wordt in de
kas niet geteeld. Uiteraard blijft het wel mogelijk om op termijn in
deze kas te gaan telen.   
 
Een drijvende kas is volgens de initiatiefnemers à©à©n van de oplossingen
voor de groeiende behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren
in relatie tot de sterk toenemende waterproblematiek in ons land. Dat
is nodig, omdat de komende vijftig jaar vijfhonderdduizend hectare land
wordt aangewezen voor de berging van water. Door de ontwikkeling van
drijvende bouwconcepten worden deze ruimteclaims gecombineerd. Met het
concept willen de initiatiefnemers bewijzen dat door meervoudig
ruimtegebruik drijvende voorzieningen kansen bieden in gebieden met een
waterproblematiek als zakkende bodem en veel neerslag. Door het mengen
van de functies waterberging en economische activiteit (meervoudig
grondgebruik) zijn drijvende kassen in bepaalde gebieden commercieel
concurrerend met traditionele kassen. Eà©n van de uitgangspunten voor de
ontwikkeling van het demonstratiemodel was om een economisch haalbare
constructie te ontwikkelen en te bouwen.

Bron: Origineel persbericht, DURA VERMEER GROEP NV