De Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (NVMP) heeft opnieuw een record aantal afgedankte elektrische en huishoudelijke apparaten (zoals koelkasten, tv's en wasmachines) ingezameld. Dit blijkt uit de meest recente inzamel- en recyclingcijfers over 2004. In totaal werden er vorig jaar ruim 4,7 miljoen apparaten via detailhandel en gemeentelijke vuildepots opgehaald en gerecycled. Dat komt neer op 4,3 kg. per hoofd van de bevolking (1999: 2,2 kg.). Daarmee voldoet de NVMP ruimschoots aan de wettelijke normen en is Nederland in Europees verband koploper. Mede dankzij een succesvolle campagne werden afgelopen jaar ook meer kleine huishoudelijke apparaten ingezameld: ruim 16.000 ton (1999:  2.500 ton).  

De NVMP is een initiatief van de samenwerkende producenten en importeurs van wit- en bruingoed. Via de detailhandel int de NVMP de bekende verwijderingsbijdrage die consumenten bij aankoop van bepaalde apparaten betalen. Daarmee financiert de stichting de inzameling en milieuvriendelijke verwerking van alle apparatuur die in Nederland wordt afgedankt. Hoewel aanvankelijk omstreden, blijkt de zichtbare verwijderingsbijdrage de sleutel tot het succes te zijn van het Nederlandse systeem. Volgens Martijn Muijser, voorzitter van de stichting Witgoed, is gebleken dat dankzij het heffen van een 'zichtbare' (dus niet in de winkelprijs opgenomen) verwijderingsbijdrage de consument zich bewust geworden is van de problematiek. 'Op het moment dat de verwijderingsbijdrage aan de kassa ter sprake komt, is er sprake van een duidelijk signaal: er wordt ook aan afgedankte apparatuur gedacht.' 
 
 
In Nederland worden jaarlijks miljoenen elektrische en elektronische apparaten afgedankt. Ruim 500.000 koel- en vriesapparaten, meer dan 300.000 wasmachines en -drogers en ongeveer 430.000 televisies. Daarnaast belanden er nog ongeveer tien miljoen kleine elektrische apparaten als koffiezetters en scheerapparaten bij het afval. Inmiddels weet de NVMP een substantieel deel van deze apparatuur in te zamelen en te recyclen. Door continue inspanningen van producenten om milieuvriendelijker te produceren - een koelkast van nu wordt 10 maal recyclingvriendelijker geproduceerd dan 10 jaar geleden - en steeds meer geavanceerde recyclingtechnieken, stijgt het percentage te hergebruiken materiaal bovendien snel.  
 
Martijn Muijser: 'Maar belangrijker nog zijn de aantallen. Hoe meer we inzamelen, hoe sneller de kosten van recycling per apparaat dalen. Vandaar dat we onlangs opnieuw een consumentenvoorlichtingscampagne hebben gelanceerd onder het motto: lang leve het oude.' De vorige campagne van de NVMP was speciaal gericht op de kleine huishoudelijke apparaten als scheerapparaten, fà¶hns, koffiezetapparaten en elektrische frituurpannen. Muijser: 'De consument beseft nog onvoldoende dat ook dit soort apparaten prima te recyclen zijn. Teveel kleine apparaten belanden nog tussen het huisvuil. Hier moet Nederland echt nog een slag maken.' Meer informatie is terug te vinden op de speciale campagnewebsite: www.langlevehetapparaat.nl 
 
 
Het NVMP-systeem is inmiddels zes jaar in werking, en daarmee heeft Nederland niet alleen het oudste, maar ook het meest efficiënte inzamelings- en verwerkingssysteem ter wereld (onderzoek PriceWaterhouseCoopers, 1999). Muijser: 'De combinatie van een collectief systeem waaraan alle producenten en importeurs meewerken à©n financiering via een verwijderingsbijdrage per apparaat is zeer effectief gebleken. In Europa spreekt men inmiddels van het 'Dutch Model'. Het is dan ook niet toevallig dat de meest recente Richtlijn van de Europese Unie op dit terrein veel trekken heeft van de Nederlandse wetgeving.'  
 
bron:NVMP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular