De Europese Commissie heeft vandaag besloten Nederland toestemming te geven steun te verlenen voor de installatie van het Europese signaleringssysteem ETCS (European Train Control System) op de Betuwelijn voor goederenvervoer tussen Rotterdam en Duitsland, die in 2006 moet worden geopend. "Om een echt Europees spoorwegnet te creëren dat concurrerend is voor goederenvervoer, moeten wij gebruik maken van het Europese signaleringssysteem. Daar zijn kosten aan verbonden, met name voor de eerste spoorwegondernemingen die op het ETCS overschakelen. Daarom beschouw ik dit meer als een vergoeding dan als steun," aldus Jacques Barrot, Vice-voorzitter van de Europese Commissie met bevoegdheid voor vervoer.

De Nederlandse overheid is van plan een gedeelte terug te betalen van de kosten voor de installatie van het ETCS, een nieuw signalerings- en snelheidsbeperkings- systeem voor spoorwegen (zie ook IP/05/321), in de eerste goederenlocomotieven die op de Betuwelijn zullen rijden. De subsidie kan aan iedere eigenaar van een goederenlocomotief worden toegekend. Voor de periode 2005-2007 wordt door de Nederlandse overheid 5 miljoen euro uitgetrokken.

De steun kan oplopen tot 50% van de in aanmerking komende investeringskosten met een maximum van 700.000 euro voor goederenlocomotieven die và³à³r 1 januari 2004 op het Nederlandse spoorwegennet werden toegelaten en 3.000 euro voor locomotieven die na 1 januari 2004 werden toegelaten.

Het aantal subsidieaanvragen is beperkt tot à©à©n per spoorwegmaatschappij, leasingmaatschappij of fabrikant indien het prototype gevolgd wordt door een serie van ten minste 2 locomotieven van hetzelfde type; tot twee als de prototypen gevolgd worden door ten minste 9 locomotieven van elk type; en tot drie als de prototypen gevolgd worden door ten minste 14 locomotieven van elk type.

De ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor is een prioriteit van de EU. De Commissie is van mening dat de steun noodzakelijk is gezien de hoge benodigde investeringen en het risico dat de Betuwelijn zonder deze maatregel niet optimaal zou worden gebruikt. Voorts is de Commissie van mening dat de regeling een beperkt effect zal hebben op de concurrentie onder de vrachtvervoerders op het Nederlandse spoorwegennet. Met de regeling zal in feite worden voorkomen dat de hoge investeringskosten in het nadeel werken van kleine spoorwegexploitanten ten opzichte van de grote overheidsbedrijven.

Het ETCS-concept is eenvoudig: er wordt informatie doorgeseind van de grond naar de trein, waar een boordcomputer de gegevens gebruikt om de maximaal toegestane snelheid te berekenen en de trein vervolgens indien nodig automatisch langzamer te doen rijden.

Momenteel wordt er in Europa met 20 verschillende grondsystemen gewerkt. De onderlinge incompatibiliteit is een belangrijke technische belemmering voor het internationale treinvervoer. Aangezien het technisch niet mogelijk is om onmiddellijk over te schakelen van de oude nationale systemen naar de nieuwe norm op het gehele Europese netwerk, moeten sommige treinen tijdens een overgangsperiode uitgerust worden met het ETCS naast de bestaande systemen.

Daarom vereist de invoering van deze nieuwe norm een investering van de spoorwegondernemingen. Met de hulp van een Europees coà¶rdinator, die binnenkort door de Commissie zal worden benoemd, zal een installatieplan voor het ETCS worden opgesteld, o.a. voor de hoofdlijnen van het Trans-Europese Netwerk.
 
bron:EU