Tweede-Kamerlid Harry van Bommel (SP) wil dat Nederland meer inzet
toont bij de bestrijding van drugscriminaliteit in de Antillen. Op
Curaà§ao zijn dit jaar al meer dan duizend overvallen gepleegd en zeker
45 personen door geweld om het leven gekomen. De regering Ys van de
Nederlandse Antillen heeft een noodplan opgesteld waarin ook de
Nederlandse marechaussee een rol zou moeten spelen.  

 
Van Bommel heeft minister De Graaf van Koninkrijksrelaties uitleg
gevraagd over diens afwijzing van het verzoek van de regering Ys om
agenten van de Koninklijke Marechaussee te laten assisteren bij de
criminaliteitsbestrijding. De Nederlandse regering geeft toe dat
drugscriminaliteit op de Antillen een probleem is. Volgens van Bommel
ligt het voor de hand dat Nederland nu bijspringt, op basis van de
zogeheten waarborgfuncties in het Koninkrijksstatuut.   
 
Van Bommel heeft de minister gevraagd of de achterstallige betalingen
van de Antilliaanse regering voor de kustwacht van overweging zijn
geweest bij de afwijzing. 'Er is alle aanleiding om de regering van de
Nederlandse Antillen te steunen bij de bestrijding van de toenemende
criminaliteit. De drugshandel heeft een veel te grote invloed op het
leven van de Antillianen gekregen. De suggestie van de regering Ys om
de marechaussees een hele wijk te laten omsingelen om vervolgens alle
huizen te doorzoeken, lijkt me geen goed strijdplan. Maar dat Nederland
de Antilliaanse regering helpt bij een effectieve drugsbestrijding is
van groot belang.'   

Bron: SP