De Europese Commissie vindt dat Nederland
het toewijzingsplan voor emissiehandel moet aanpassen. Zo moet
Nederland de totale hoeveelheid rechten die de deelnemende
bedrijven krijgen, verlagen met ongeveer 5%.

In het toewijzingsplan (allocatieplan)
beschrijft Nederland welke bedrijven moeten meedoen aan de
emissiehandel in de periode 2008- 2012, hoe emissierechten van
bedrijven worden berekend en om hoeveel emissierechten het in
totaal gaat.

Emissierechten geven bedrijven het recht
om tot een bepaald maximum broeikasgassen uit te stoten, zoals
kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx). Bij een tekort aan
rechten kunnen bedrijven kiezen of zij hun uitstoot verlagen of
rechten kopen van bedrijven die een overschot hebben.

Aanpassingen

De Europese Commissie vindt dat Nederland
het plan op een aantal punten moet aanpassen. Dit geldt onder meer
voor:

De totale hoeveelheid rechten die de
deelnemende bedrijven krijgen. Deze moet worden verlaagd met
ongeveer 5%.

De manier waarop Nederland de kleine
installaties buiten het emissiehandelssysteem wil houden.

De Nederlandse aanpak van de 'windfall
profits'. Dit is het verschil in winst van de
elektriciteitsproducenten door de introductie van
CO2-emissiehandel. Nederland wil een deel daarvan aan de industrie
geven.

Reactie

Minister Wijn (EZ) en staatssecretaris Van
Geel (VROM) noemen de verlaging van het totale aantal rechten
'acceptabel'. Zij onderschrijven de doelstellingen van de
Europese Commissie om de CO2-uitstoot stringent aan te pakken.

Wel wil Nederland de zekerheid dat
Nederlandse bedrijven niet zwaarder worden aangepakt dan de
bedrijven in andere EU-lidstaten.

Wijn en Van Geel betreuren vooral dat de
Europese Commissie de Nederlandse aanpak voor kleine installaties
niet toestaat. Hierdoor moeten waarschijnlijk ongeveer honderd
kleine installaties alsnog meedoen aan de emissiehandel. Dit leidt
tot hogere administratieve lasten en levert nauwelijks extra
milieuwinst op.

Bron: EZ