Nederland zal deelnemen aan de Europese vredesmissie Althea in
Bosnië-Herzegovina. De Tweede Kamer stemde hier woensdag (17 november)
mee in. Het is voor het eerst dat de Europese Unie in het kader van het
Europese Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) een grote vredesmissie
leidt. Met Althea neemt de EU vanaf 2 december de verantwoordelijkheid
voor stabiliteit in het gebied over van de NAVO (SFOR).

Nederland neemt met 530 militairen voor een periode van zes maanden
deel aan de operatie. Sinds begin jaren negentig is Nederland al met
troepen in Bosnië vertegenwoordigd. Op dit moment zijn ruim vijfhonderd
militairen in het land actief.

Vredesmissie Althea heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een
veilige en stabiele omgeving in Bosnië-Herzegovina. Het is de bedoeling
om het land in de loop van de komende twee jaar zelf verantwoordelijk
te maken voor zijn veiligheid. De operatie begint daarom als een
militaire missie, maar zal geleidelijk een meer politioneel karakter
krijgen. In april volgend jaar volgt een evaluatie van de Nederlandse
deelname.

Bron: Ministerie van defensie